Don Giovanni

Libreto opery, které napsal Lorenzo da Ponte, se částečně opírá o Moliérovu komedii Don Juan. Děj se odehrává ve španělském městě v 17. století.

Osoby:

Don Giovanni Don Giovanni, šlechtic - basbaryton
Leporello, sluha - bas
Dona Anna, dáma ze Sevilly - soprán
Don Ottavio, Annin snoubenec - tenor
Komtur, otec Donny Anny - bas
Dona Elvíra, dáma opuštěná Donem Giovannim - soprán
Masetto, vesničan - bas
Zerlina, Masettova snoubenka - soprán
 
Opera má kromě původní pražské verze i vídeňskou verzi rozšířenou o několik dalších árií.
Existuje mnoho překladů do češtiny. Většina jich se však nerespektuje doslovnost textu a je spíš snahou překladatele současně dílo "přebásnit". Myslím, že cennější je seznámit se s překladem doslovným a dílo si pak vychutnat v italském originále.

1. dějství:

Zahrada. Noc.
Scena prima:
Leporello, sluha Dona Giovanniho, čeká netrpělivě před domem komtura na svého pána. Giovanni se tam vkradl, aby svedl komturovu dceru Donnu Annu, nevěstu Ottaviovu.
(No. 1 Introduzione Notte e giorno faticar)
Sotva si Leporello zanaříká na svou službu, vyráží z domu Don Giovanni, pronásledován Annou, která chce zjistit, kdo byl nezvaným hostem v její ložnici. Anně na pomoc přispěchá starý komtur.
Don Giovanni ho v souboji usmrtí a sám uprchne.
Scena seconda:
(Recitativ Leporello, ove sei?)
Scena terza:
Zatím Anna přivolá pomoc a zapřísahá svého snoubence, aby vyhledal vraha a pomstil smrt komturovu.
(No. 2 Recitativo accompagnato e Duetto Ma qual mai s'offre, oh Dei, Fuggi, crudele, fuggi!)
 
Noc. Ulice.
Scena quarta:
(Recitativo Orsù, spicciati presto)
Na náměstí hledá zahalená dáma muže, jenž ji opustil. Don Giovanni se k ní dvorně přitočí a nabízí jí svou pomoc.
Scena quinta:
( No. 3 Aria Ah chi mi dice mai)
Ustrne ovšem, když poznává, že je to Donna Elvíra, žena kterou před časem prohlásil svou manželkou, svedl a opustil. Nezbývá mu než utéci, zatím co jí Leporello výčtem hříchů svého pána dokazuje, že takový zlotřilec není hoden její lásky.
(No.4 Madamina, il catalogo è questo)
Jako důkaz ukazuje Leporello obsáhlou knihu, kterou sám sepsal - seznam všech lásek svého pána.
Scena sesta:
recitativ nešťatné Elvíry.
 
Scena settima:
Venkované, Zerlina a Masetto, chystají svatbu.
(No. 5 Coro Giovientte che fate all' amore)
Scena ottava:
Láska dvou mladých lidí vždy láká dona Giovanniho, aby se pokusil odloudit dívku jejímu milenci. Také když vidí pár mladých venkovanů chystajících se k svatbě, hned lstivě zve ženicha se svatebčany na hostinu do svého paláce poroučí Leporellovi, aby je tam odvedl.
(No. 6 Ho capito, signor sì!)
Scena nona:
Don Giovanni začne útočit na Zerlininu ctnost, dokonce slibem manželství.
(No. 7 Là ci darem la mano)
Scena decima:
Ale Elvíra překazí jeho úklady a zmámenou Zerlinu odvede.
(No. 8 Ah, fuggi il traditor!)
 
Scena undicesima:
Don Ottavio a Donna Anna žádají Giovanniho o pomoc proti zlotřilci, který jim v noci unikl.
Recitativ.  
Scena dodicesima:
A zase se objevuje Donna Elvíra a varuje je před Giovanniho věrolomností. Ten ji označuje za šílenou a posílá ji pryč.
(No. 9 Quartetto Non ti fidar, o misera)
Po odchodu Dona Giovanniho zůstává Donna Anna v šoku.
Scena tredicesima:
Donna Anna poznala podle hlasu a posledních slov v Donu Giovannim vraha svého otce a znovu zapřísahá Ottavia, aby komtura pomstil.
(No. 10 Recitativo accompagnone ed Aria: Don Ottavio, son Morta!, Or sai chi l'onore)
Scena quattordecisima: recitativ Ottavia.  
Scena quindicesima:
Don Giovanni pozval svatebčany do svého domu a nařizuje Leporellovi, aby je opil pri hostině (Šampaňská árie).
(No. 11 Aria Fin ch'han dal vino)
Doufá, že se mu při tom podaří zmocnit se Zerliny. 
 
Zahrada.
Scena sedicesima:
Zerlina se snaží udobřit Masetta.
(No. 12 Aria Batti, Batti, i bel Masetto)
Donna Elvíra s Donnou Annou a Ottaviem se pod ochranou masek vloudí na slavnost do Giovanniho zámku.
(No. 13 Finale Presto, presto, pria ch'ei venga)
 
Osvětlený sál připravený k velkému plesu
Scena diciassetesima-ventesima:
Slavnost začíná a je přístupná všem. Hostitel zve k zábavě.
(Sù, svegliatevi, da bravi)
Na plese se při tanci podaří Giovannimu odvléci Zerlinu do vedlejší místnosti. Sotva však zazní Zerlinino volání o pomoc, Masetto vylomí dveře a Donna Elvíra, Donna Anna a Don Ottavio sejmou masky a Don Giovanni s hrůzou vidí, že je usvědčen.
Scena ventunesima:
Trema, trema, o scellerato!
Podaří se mu však uprchnout před pomstou.

2. dějství:

Ulice.
Scena prima:
Nezdar Dona Giovanniho nenapravil. Zapřádá nové dobrodružství s komornou Donny Elvíry. Aby ji snáze získal, Donutí Leporella, aby si s ním vyměnil plášť a klobouk.
(No. 14 Duetto Eh via, buffone)
Scena seconda:
Když se však na balkóně objeví místo komorné Donna Elvíra, dojemně předstírá kajícnost a slibem věčné lásky dosáhne toho, že znovu odpoustějící, oklamaná Elvíra vyjde z domu, ale je odvedena ne Donem Giovannim, nýbrž za něho převlečeným Leporellem.
(No. 15 Terzetto Ah taci, ingiusto core!)
Scena terza:
Don Giovanni začíná zpívat komorné zastaveníčko.
(No. 16 Canzonetta Deh, vieni alla finestra)
Scena quarta:
Než se komorná stačí objevit v okně, je překvapen Masettem, který v doprovodu ozbrojených venkovanů hledá Dona Giovanniho, aby ho chytil a zabil. Přestojeného Dona Giovanniho považuje za Leporella a uvěří jeho slovům, že i on se chce Giovannimu pomstít.
Don Giovanni rozvíjí s venkovany svůj plán (pořádá honičku sám na sebe) - část pošle na jednu stranu, část na druhou, aby hledali Dona Giovanniho.
(No. 17 Aria Metà di voi qua vadano)
Sám pak zůstává s Masettem, kterému sebere zbraně, ztluče ho a uteče.
Scena quinta:
Recitativ.
Scena sesta:
Zerlina objeví naříkajícího, ztlučeného Masetta a utěšuje ho.
(No. 18 Aria Vedrai, carino)
Scena settima:
Leporello, stále považovaný za svého pána se marně snaží utéci Doně Elvíře. Navíc potkává Donnu Annu s Donem Ottaviem a později ještě Zerlinu s Masettem. Všichni se vrhnou na domnělého Dona Giovanniho, pouze Donna Elvíra se jej snaží bránit.
(No. 19 Sestetto Sola, sola in buio loco)
Scena nona:
Leprello odhaluje k jejímu nemilému překvapení a překvapení všech ostatních svou pravou totožnost. Snaží se čelit výčitkám a během své obhajoby se mu podaří uprchnout.
(No. 20 Aria Ah, pietà, signori miei)
Všichni se rozejdou rozzlobeni.
Scena decima:
Don Ottavio se rozhodne oznámit zločiny Dona Giovanniho soudu a uklidňuje Donnu Annu.
(No. 21. Aria Il mio tesoro intanto)
 
Uzavřené místo ve tvaru pohřebiště. Socha Komtura.
Scena undicesima:
Don Giovanni a Leporello se na útěku sejdou na hřbitově. Don Giovanni se vychloubá svými kousky právě před sochou komturovou a tu už zasáhne nadpřirozená moc. Komturova socha Giovanniiho kárá. Leporello je zděšen, ale jeho pán zve sochu na večeři.
(No. 22. Duetto O statua gentilissima)
 
Pochmurný pokoj.
Scena dodicesima:
(Recitativ Calmatevi, idolo mio)
V salóně Donny Anny utěšuje Ottavio svou nevěstu, že po potrestání Dona Giovanniho vzejde jim doba štěstí. Nabízí jí uzavřít sňatel hned zítra. Donna Anna však váhá a na výčitky svého snoubence reaguje tím, že ho ujišťuje o své lásce.
(No. 23. Recitativo ed Aria Crudele? Ah no, mio bene!).
 
Sál. Stůl připravený k jídlu.
Scena tredicesima:
Don Giovanni večečí a Leporello ho obsluhuje.
(No. 24. Finale Gia la mensa e preparata)
Scena quattordecisima: recitativ Ottavia. Přichází Dona Elvíra, která se naposled snaží Giovanniho napravit. Vše mu odpustí, jestliže změní svůj život. Ten má pro její prosby jen výsměch.
(L'ultima prova dell'amor mio)
Scena quindicesima:
Po jejím odchodu vystupuje Komtur a vyzývá Dona Giovanniho k pokání.
(Don Giovanni, a cenar teco)
Giovanni odmítá a propadá se do pekla.
 
Scena ultima:
(Ah, dov'e il perfido?)
Donna Elvíra se rozhoduje skončit život v klášteře, ostatní ve velkém finále prohlašují:
Tak končí ten, který činí zlo!
Smrt ničemů je vždy podobná jejich životu.

 
Foto: OperaMozart.
 

Zpět na úvodní stránku