Don Giovanni

Hudba: W. A. Mozart. Text: Lorenzo Da Ponte, český doslovný překlad
Atto prima, Scena Quinta
Donna Elvira e detti - Donna Elvira a předešlí


No. 3. Aria e terzetto 

Donna Elvira:
Ah, chi mi dice mai Quel barbaro dov'è,
Ach kdo mi kdy řekne, kde je ten bídák,
Che per mio scorno amai, Che mi mancò di fe?
kterého jsem ke své hanbě milovala, který mi byl nevěrný?
Ah, se ritrovo l'empio E a me non torna ancor,
Ach, jestli toho ničemu najdu, a nerátí-li se ke mně,
Vo' farne orrendo scempio, Gli vo' cavare il cor.
strašně ho znemožním, rozsápu mu srdce.

Don Giovanni (piano a Leporello.):
Udisti? Qualche bella dal vago abbandonata.
Slyšel jsi? Tak krásná a tak opuštěná.
Poverina! Poverina!
Chudinka, chudinka!
Cerchiam di consolare il suo tormento.
Pokusme se utěšit její muka.

Leporello:
(Così ne consolò mile e ottocento).
(Už jich tak těšil tisíc a osm set).
Don Giovanni:
Signorina, signorina...
Slečno, slečno...
Donna Elvira:
Chi è là?
Kdo je tam?
Don Giovanni:
Stelle! che vedo!
Hvězdy, které vidím!
Leporello:
(O bella! Donna Elvira!)
Ó krásná Donna Elvíra!
Donna Elvira:
Don Giovanni!... Sei qui, monstro, fellon, nido d'inganni!
Don Giovanni! Jsi tady, ty zrůdo, ty padouchu, ty hnízdo podvodů.
Leporello:
(Che titoli cruscanti! Manco male che lo conosce bene!)
(Jaká květomluva, skoro jako by ho dobře znala).
Don Giovanni:
Via, cara Donna Elvira, calmate quella collera... sentite...
Ale Donno Elvíro, utište svůj hněv ... poslyšte...
Lasciatemi parlar...
nechejte mě domluvit...

Donna Elvira:
Cosa puoi dire, dopo azion sì nera?
Co chceš ještě říci po tak zavrženíhodném činu?
In casa mia entri furtivamente.
Tajně jsi vešel do mého domu,
A forza d'arte, di giuramenti e di lushinghe
úmyslně, přísahami a lichotkami
arrivi a sedurre il cor mio;
se ti podařilo svést mé srdce;
m'innamori, o crudele!
Prý ses do mě zamiloval, ty krutý!
Mi dichiari tua sposa, e poi,
Prohlásil jsi mě svou nevěstou, a pak,
mancando della terra e del ciel al santo dritto con enorme delitto
prohřešuje se proti zákonu svatému na nebi i na zemi,
dopo tre dì da Burgos t'allontani.
po třech dnech jsi opustil Burgos
M'abbandoni, mi fuggi,
opustil mne, utekl mi
e lasci in preda al rimorso ed al pianto, per pena forse
a nechal mě napospas výčitkám a pláči snad za to,
che t'amai cotanto!
že jsem tě tolik milovala.
 
Leporello:
(Pare un libro stampato!)
(mluví jako kniha.)
Don Giovanni:
Oh, in quanto a questo, ebbi le mie ragioni.
Ach pro to všechno jsem měl své důvody.
(a Leporello, ironicamente) È vero?
No není to pravda?
Leporello:
È vero. E che ragioni forti!
Je to pravda. A jaké důvody!
Donna Elvira:
E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua?
A jaké to jsou, ne-li tvoje proradnost a lehkomyslnost?
Ma il giusto cielo volle ch'io ti trovassi,
Ale spravedlivé nebe chtělo,
per far le sue, le mie vendette.
abych tě našla, abych vykonala svoji pomstu.
Don Giovanni:
Eh via! siate più ragionevole!...
Ale jděte, uvažujte přece rozumněji.
(Mi pone a cimento costei!).
(Ta mě ale zkouší.)
Se non credete a labbro mio, credete a questo galantuomo.
Nevěříte-li mým ústům, věřte tomuto džentlmenovi.
Leporello:
(Salvo il vero.)
(Ale ne vždycky.)
Don Giovanni(forte):
Via, dille un poco...
No tak jí něco povyprávěj...
Leporello (sottovoce a Don Giovanni):
E cosa devo dirle?
A co jí mám říct?
Don Giovanni: (Parte non visto da Donn'Elvira.)
Sì, sì, dille pur tutto.
Ale ano, řekni jí klidně všechno.
Donna Elvira:
Ebben, fa presto.
Nu dobrá, tak rychle...
Leporello (Balbettando):
Madama... veramente... in questo mondo
Madam... opravdu... na tomto světě,
Conciòssia cosa quando fosse ché il quadro non è tondo...
jestliže je pravda, že čtverec není kulatý...
Donna Elvira:
Sciagurato! Così del mio dolor giuoco ti prendi?
Ničemo, děláš si legraci z mého neštěstí?
Ah! Voi......stelle!
A vy .... nebe! (verso Don Giovanni che non crede partito)
L'iniquo fuggì! Misera me! Dov'è? In qual parte?
ten bídák uprchl, já nebohá, kam jen, kam...
Leporello:
Eh! lasciate che vada.
Jen ho nechte, ať si běží,
Egli non merta che di lui ci pensiate.
Nezaslouží si, abyste na něho myslela.
Donna Elvira:
Il scellerato m'ingannò, mi tradì...
Ten mizera mě podvedl, zradil mě!
Leporello:
Eh! Consolatevi;
Přijměte útěchu;
non siete voi, non foste, e non sarete né la prima, né l'ultima.
nejste, nebyla jste a nebudete ani první ani poslední;
Guardate: questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle:
podívejte, tato ne malá kniha je plná jmen jeho krásek
(Cava di tasca una lista)
ogni villa, ogni borgo, ogni paese
každé město, každá obec, každá vesnice
è testimon di sue donnesche imprese.
je svědkem jeho milostných dobrodružství.
 
No. 4. Aria
Madamina, il catalogo è questo
Paní, toto je seznam krásek,
Delle belle che amò il padron mio;
které miloval můj pán,
un catalogo egli è che ho fatt'io;
ten seznam jsem mu udělal já,
Osservate, leggete con me.
podívejte se, čtěte se mnou.
In Italia seicento e quaranta;
V Itálii šestset čtyřicet,
In Almagna duecento e trentuna;
v Německu dvě stě třicet jedna,
Cento in Francia, in Turchia novantuna;
sto ve Francii, v Turecku devadesát jedna,
Ma in Ispagna son già mille e tre.
ale ve Španělsku už jich je tisíc tři.
V'han fra queste contadine,
Jsou mezi nimi venkovanky,
Cameriere, cittadine,
komorné, měšťanky,
V'han contesse, baronesse,
hraběnky, baronky,
Marchesine, principesse.
markýzy, kněžny
E v'han donne d'ogni grado,
a jsou tam ženy každého stavu,
D'ogni forma, d'ogni età.
postavy i věku.
Nella bionda egli ha l'usanza Di lodar la gentilezza,
U blondýnky je zvyklý chválit, jak je milá
Nella bruna la costanza,
u brunetky její stálost,
Nella bianca la dolcezza.
u bělounké její sladkost,
Vuol d'inverno la grassotta,
v zimě chce tlusťoučkou,
Vuol d'estate la magrotta;
v zimě hubenou,
È la grande maestosa,
vysoká je vznešená,
La piccina e ognor vezzosa.
maličká je ještě cnostná,
Delle vecchie fa conquista pel piacer di porle in lista;
staré dobývá, aby si je mohl přidat do seznamu,
Sua passion predominante È la giovin principiante.
největší vášeň má pro nezkušené mládí,
Non si picca - se sia ricca,
nezlobí se, když je bohatá,
Se sia brutta, se sia bella;
ani když je ošklivá, ani když je hezká
Purché porti la gonnella,
jen když nosí sukni,
Voi sapete quel che fa.
už víte, co dělá.
(Parte.)

 
<< Scéna 4, doslovný překlad      Scéna 6, doslovný překlad >>      
 

Zpět na úvodní stránku