Dracula - scénosled

I. Epocha

1. Předehra
Polovina 16. stoleti. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje okolní vojvodství. Prchajíci obyvatelé hledají spásu před branami kláštera.
 
2. Smilování
Poklidná mše je narušena vpádem utečenců.
 
3. Vstaň, bratře můj
Důstojný kněz utečence uklidňuje vírou v boží spravedlnost. Potulný mnich pochybuje, ale nakonec je chorálem věřících uklidněn.
 
4. Černí rytíři
Do kláštera vtrhne Dracula s hordou černých rytířů a prohlašuje klášter za svůj majetek. Kněz proti němu odvážně vystoupí, ale nezabrání rabování a vraždění. Když v jeho náručí dokoná těžce raněný potulný mnich, vyřkne nad Draculou slova prokletí, jimiž ho odsoudí k věčnému životu a nekonečné touze po krvi.
 
5. Šašek a Adriana
Ložnice Draculovy manželky v jeho sídle. Kněžna Adriana je znavena bolestmi krátce před porodem. Šašek, její věrný sluha a tajný ctitel, jí pomáhá překonat těžké chvíle.
 
6. Vím, že jsi se mnou
Kněžna se vyznává z lásky k Draculovi a ten ji v představách ujišťuje o stejně horoucím citu.
 
7. Džber a kord
Šašek vítá svého pána v předtuše blízké smrti Adriany a jejího dítěte. Sebevědomý Dracula jej zasvěcuje do svérázné filozofie "očisty světa".
 
8. Tam do věčných bran
Dracula zastihne Adrianu na prahu smrti. Zoufalý šašek nepřímo obviňuje samotného knížete ze smrti Adriany i dítěte. Je uvržen na pranýř.
 
9. Smrt
Šašek v železech uvažuje o osudové nutnosti konce života.
 
10. Nespravedlivý Bůh
Zoufalý Dracula nad tělem mrtvé kněžny obviňuje Boha z nespravedlnosti.
 
11. Draculovo poznání nesmrtelnosti
Kníže se pokouší o sebevraždu a s hrůzou zjišťuje, že jeho smrtelné rány se zacelují. Zděšení se však pozvolna mění v radost nad nekončícím životem.
 
12. Milování
V nezřízené pitce, oslavující Draculovu nesmrtelnost, se naplňuje jeho prokletí. Zkrvavený kníže se probouzí nad svou první obětí.
 


II. Epocha

13. Čas plyne
Rok 1840. Lorraine, vzdálená příbuzná hraběte Draculy, se loučí se svým bratrem Stevenem a odjíždí z Londýna do Transylvánie.
 
14. Nymfy
Nymfy – ženy, jež prošly Draculovým životem, se díky krvavé lázni staly groteskními nesmrtelnými bytostmi mezi peklem a zemí.
 
15. Žít
Dracula vstává z rakve, aby pokračoval ve svém prázdném živoření bez lásky v temnotách noci.
 
16. Tajemný hrad
Draculova vzdálená příbuzná Lorraine, zchudlá osiřelá šlechtična, ochraňovaná pouze svým bratrem Stevenem, mladým abbé, přichází na hrad. Její setkání s Draculou se stává osudovým. Draculovo charisma zasáhne její nevinnou duši. Kníže, okouzlen její krásou, překoná svou krvelačnou touhu.
 
17. Žárlivost
Nymfy cítí ohrožení svého výsostného postavení a přemlouvají Draculu ke krvavému obřadu.
 
18. Schůzka v zahradě
Dracula posílá na schůzku s Lorraine sluhu s pozváním na velkolepý ples.
 
19. Upíří valčík
Dracula připravil pro svou novou lásku velkolepou slavnost. Pod nablýskanými kostýmy urozených hostí se však skrývají vlkodlačí pařáty a zvířecí tesáky. Spořádaný ples se těsně po odchodu Draculy a opojené Lorraine zvrhne ve zvířecí orgie. Všemu přihlíží šokovaný Steven. Chce svoji sestru vysvobodit, ale je vtažen rozdivočelým davem zrůd do víru šíleného valčíku. Díky sluhovi je na poslední chvíli zachráněn.
 
20. Sluha a čas
Sluha filozofuje nad zemdlelým tělem Stevena o vztahu pánů a sluhů.
 
21. V hrobce
Steven se probouzí po několika dnech nedobrovolného pobytu na hradě. Ve svém monologu dochází k přesvědčení, že jeho sestra se ocitla v rukou ďábla. Je pevně rozhodnut ji osvobodit.
 
22. Jsi můj pán
Lorraine se vyznává ze své lásky k Draculovi.
 
23. Dokonáno
Osudy hrdinů se střetávají v závěrečném dramatickém triu. Steven obviňuje Draculu z věznění své sestry a z krvavých zločinů. Dracula se mu vysmívá. Steven, přesvědčen, že proti zlu se nedá bojovat jen vírou, se na něj vrhá se zbraní v ruce. Ani Lorraine nedokáže zabránit jejich střetu. Steven, šokován Draculovou nesmrtelností, se zdrcen vrhá sám v ústrety smrti. Hluboká vášeň Lorraine je silnější než zoufalství nad ztrátou bratra. Prosí Draculu o zasvěcení do mystického života vampýrů. Dracula, ač nerad, jí vyhoví.
 
24. Hon na zlo
Lid, pobouřen záhadnými vraždami, obrací svůj hněv vůči Draculovu hradu. Sluha lstivě odvrátí hrozbu a ujme se sám vedení rozlíceného davu.
 


III. Epocha

25. Časový předěl
Neurčitá budoucnost.
 
26. Stockers
Na předměstí Londýna se schází motorový gang „Stockers“. Rychlé hlučné motocykly, deziluze a nesouhlas, to jsou konstanty svérázné mladé generace. Jejich vůdce Nick plánuje další akci, pomáhající zabít bezbřehou nudu. Sandra, jeho dívka, sama členka gangu, není ale přesvědčena o smysluplnosti pouličního života. Vydrancování Draculova casina má proto být podle Nickova slibu jejich poslední akcí.
 
27. Dehybernace
V laboratoři v podzemí casina se probouzí Dracula. Jeho oživení má na starosti osobní lékař – "Profesor".
 
28. Prázdné casino
Nad laboratoří v přepychovém casinu si osamělá Lorraine uvědomuje rostoucí citovou propast mezi ní a knížetem. Využívá Profesora, aby odhalila poslední tajemství nedotknutelné Draculovy svatyně.
 
29. Odhalení
Nick se na vlastní pěst vydává do podzemí casina, aby důkladně připravil akci. V hrobce – laboratoři ho zaujme starobylý portrét neznámé šlechtičny – Adriany. Stačí si ho vyfotit, ale je vyrušen přicházejícím Profesorem a Lorraine. Ta s bolestí v srdci odhaluje tajemství Draculovy věčné lásky.
 
30. Škodolibé nymfy
Personál casina a nymfy se radují nad prohlubující se krizí mezi knížetem a Lorraine.
 
31. Pygmalion
Nick správně pochopil, že záhadný portrét je klíčem k odhalení tajemství Draculova casina. Využije nápadné podoby Adriany a Sandry k proniknutí do Draculova hájemství.
 
32. Casino shov
Do večerního programu v casinu přicházejí Nick a převlečená Sandra. Dracula je šokován. Věří, že se Adriana vrátila. Uražená Lorraine vyvolá skandál. Nickovi a Sandře se podaří zmizet.
 
33. Lorraine v podzemí
Ponížená Lorraine dochází k poznání, že její oběť byla marná. Kníže bude navždy milovat svou Adrianu.
 
34. Okouzlená Sandra
Romantické Draculovo vyznání nad Sandrou zapůsobilo. Je rozhodnuta nebýt dál nástrojem léčky a odhodlá se říci Draculovi pravdu.
 
35. Draculův monolog
Sandra přichází za Draculou a v dojetí nad jeho romantickým vyznáním jí je zatěžko pravdu odhalit. Vchází Nick. Nekompromisně jejich dialog přerušuje a prchá se Sandrou. Rozzuřený Dracula se transformuje ve vampýra a vrhá se za nimi.
 
36. Honička
Dracula pronásleduje Sandru a Nicka v podzemí casina.
 
37. Devastace casina
Honička končí v casinu. Dracula zneškodní Nicka a vrhne se na Sandru. Do casina vnikají Stockeři na motocyklech. Devastují casino a útočí na Draculu. Profesor, který chce ochránit objekt svého celoživotního bádání, se stává obětí této bitky. Stockeři prchají.
 
38. Snový soud
Dracula se ocitá s mrtvým profesorem v troskách svého impéria. Vše je zničeno. Zjevují se mu všechny bytosti, jež zahubil. Jeho osud se naplňuje. Žádá Sandru, aby ukončila jeho věčné utrpení. Ta vpouští sluneční paprsky od temné kobky, kde Dracula s usmířenou Lorraine nachází vykoupení. Slunce sžíhá padlé a živým káže žít dál…
 
39. Draculova smrt
Finále.
 
 
 

 
Zpět na úvodní stránku
WebMaster ©2003 All rights reserved