Džber a kord

Hudba: Karel Svoboda. Text: Zdeněk Borovec
Hudební ukázka (Real audio, 64 kB)
 
Dracula 
 
Šašku!
 
Šašek 
 
 
Vítej, pane můj, buď zdráv.
Jak dopadla tvá mise?
 
Dracula 
 
 
Padlo osm tuctů hlav.
Jo, většinou ty lysé.
 
Šašek 
 
 
 
 
Říkalo se v kraji
za mých mladých let:
Staří přednost mají,
Ale mládí vpřed!
 
Dracula 
 
 
 
 
Plácáš, nemáš představu,
Zde vůbec nešlo o věk.
Ten, kdo dnes přišel o hlavu,
byl pouhopouhý...
 
Šašek 
 
... člověk!
 
Dracula 
 
 
 
A v to se právě pleteš!
Padla jen chátra, veteš!
Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev!
 
Šašek 
 
 
Ó, pane to je jiná!
Já už se bál, že tekla krev.
 
Dracula 
 
 
 
Šašku! Jak pot či slina
i krev je jen tekutina,
a proto vždycky poteče.
 
Šašek 
 
Máš se nač těšit, člověče.
 
Dracula 
 
 
Já vidím budoucnost tak jako nadlani.
Zgruntu zem očistit, to je mé poslání.
 
 
 
 
 
 
Svět je dnes
přelidněn,
hůř se mu to kroutí,
plebs a kněz,
ten i ten,
samí darmožrouti.
Mě můj džin
vnuknul čin,
čin, jak s tím zlem hnouti -
 
Dracula a rytíři 
 
Mord!
 
Dracula 
Kazisvět,
 
 
 
 
lidský brak,
ujídá z tvé mísy.
Nicka, skřet
skončí tak,
jak jen zaslouží si:
sekne meč,
skuč a breč,
krysy ať si křísí
 
Dracula a rytíři 
 
Lord!
 
Šašek 
Můj obdiv za par moudrých slov,
 
 
 
 
 
jsi šlechtic, jak se sluší.
Mesiáš i filosof
se skrývají v tvé duši.
Říkal jeden prelát,
přítel rodinný,
že kdo nemá co dělat,
tvoří dějiny.
 
Dracula 
 
 
 
 
Celkem vtipná narážka,
však trošku jsi mě zranil.
Můj přítel přišel o šaška,
jenž příliš hloupě...
 
Šašek 
 
Žvanil!
 
Dracula 
 
 
 
Jak poučil jsem kněze,
žvanivost má své meze!
Těch tvých drzých řečí jsem už zkrátka syt.
 
Šašek 
 
 
Odpusť mi tady klečím,
chtěl jsem tě pouze rozptýlit.
 
Dracula 
 
 
 
Nestojí o tvou péči!
Poděkuj mému meči,
že tebe nechá na živu.
 
Šašek 
 
Tvůj meč je hoden obdivu.
 
Dracula 
 
 
 
Kuš!
K sakru, nezdržuj mě už!
Spěchám ke své milované!
 
Šašek 
 
 
 
 
 
 
I já jsem ji vždy miloval, můj pane.
 
Ten jeho hnusně sprostý akt
měl snad i stránku kladnou.
Vždy rukou lotra, fakt,
i jiní lotři padnou!
 


Zpět na úvodní stránku