Nespravedlivý Bůh

Hudba: Karel Svoboda. Text: Zdeněk Borovec
Hudební ukázka (Real audio, 64 kB)
 
Dracula 
Bože, jestli vůbec někdy byls,
 
 
Pohleď, jaký zločin způsobils!
Diadém leží tam...
Výkvět tvorstva vyrvals ze svých brázd,
tupé ovce dál se mohou pást
a to já odmítám!
 
Hej, ty tam, v říši hvězd,
nespravedlivý jsi!
Vzácný kmen přestal kvést.
Kdo jej z mrtvých vzkřísí?
 
Řekni jen, zač ten trest
ti dva zaslouží si?
Zač!
 
Bezvládná leží, hleď,
láska má i víra,
její tep, její pleť
pro mě neumírá,
žiju s ní, ač mi teď
prvně hrdlo svírá
pláč.
 
Adriano! Adriano!
Náš sen bez hrází
kam jen odchází?
Adriano!
 
Klesla jsi bezbranná jak list, co opadal.
Až dotkneš se těch bran,
až dojdeš za ten val,
mou zpověď dones tam,
zvěst o tom, že tvůj pán,
plný ran padl sám,
když neměl proč žít dál.
 
Mniši 
 
Buď navždy proklet, Draculo!
 
Hlas kněze 
 
 
S životem skončit nebudeš moci
ani svou vlastní rukou!
 
Mniši 
 
Buď navždy proklet, Draculo!
 


Zpět na úvodní stránku