Snový soud

Hudba: Karel Svoboda. Text: Zdeněk Borovec
Hudební ukázka (Real audio, 64 kB)
 
Kněz 
 
 
 
Draculo vstaň! Než se v tmách rozední,
Tvou duši dnes čeká soud poslední !
Amen, Amen.
 
Mnich 
Dracula 
Mnich 
Dracula 
Jenom žádné smilování !
Tvůj křik strach mi nenahání.
Pykat budeš, Satanáši !
Zášť se s právem špatně snáší !  
Služka - 1. oběť 
 
 
Ty, kdos mi život vzal,
se dovoláváš práva!
 
Lorraine 
 
 
 
 
 
Já napůl žiju dál
a taky žádná sláva.
Leč žádní soudci nepřijmou
mou obžalobu nepřímou,
jak těžce ranils duši mou, duši mou....
 
Steven 
 
 
 
Ve výhni pekelné
ať upír navždy zhyne !
I zlo je smrtelné !
 
Dracula 
Jen nahradí je jiné!
 
Věř, bratře, že z nás dospělých
na svých ideálech, na svých přátelích
dopustí se téměř každý
aspoň takhle malinkaté, obyčejné vraždy.
 
Steven 
 
 
Tys proti Bohu s mečem stál
A kosil věřící i chrám !
 
Dracula 
 
 
 
Hej, ty tam, proč´s mi jen
nesmrtelnost půjčil,
když´s mě tím odsoudil k tmám ?
 
Steven 
Dracula 
Steven 
Drac. + Lorraine 
 
Mou sestru poskvrnil Tvůj dráp !
Tolik let byl jsem jen sám.
Krev tekla proudem, kam jsi šláp !
Pomoz mi (mu) , hej, ty tam !
 
Steven 
 
 
Slyš mé "Mene tekel",
skončíš na dně pekel !
 
Dracula 
 
Splatím daň, tak se staň !
 
Šašek 
 
 
 
 
 
Střílet židy ani děti
nikdy´s nenařídil,
ač jsi vraždil po staletí,
byl jsi vlastně břídil !
Jinší machry znám !
 
Sandra 
 
 
 
 
 
 
Díky za ten hlas,
co řek mi slova sladká.
Převlek poplet vás.
Teď už mě bez pozlátka
nebudete chtít,
nejsem ta, pro niž chtěl jste žít.
 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
 
Dracula 
 
Celá léta lhals
Přelud mysli choré !.
A to mě nejvíc bolí,
jinou milovals
Mělas pravdu, Lorraine !
 
Lorraine 
 
 
Dracula 
Lorraine 
Všichni 
 
A svazek jakýkoli
mně jsi nenabíd,
nejsem ta,
Zklamán nechci už dál žít !
Pro niž chtěl jsi žít !
Buď navždy sbohem, Draculo !
 
Dracula 
 
 
 
 
Všichni 
 
Upíru osud odejít velí
na věčnost za svou kněžnou.
Vpusť tedy slunce do téhle cely,
paprsky ať mě sežhnou !
 
Buď navždy sbohem, Draculo !
 


Zpět na úvodní stránku