Černí rytíři

Hudba: Karel Svoboda. Text: Zdeněk Borovec
Hudební ukázka (Real audio, 64 kB)
 
Dracula
 
 
 
 
Nejdu snad nevhod?!
Už je po mši svaté.
Vzývali jste Boha?
Tak mě tady máte!
 
Všichni 
 
Smilování! Smilování!
 
Kněz 
 
Odstup, Satane!
 
Dracula 
 
 
Ne! Takhle si mě plést!
Ale máš kuráž, všechna čest!
 
Kněz 
 
 
Ta půda patří klášteru,
z té, bezvěrče, se kliď!
 
Dracula 
 
 
 
 
A heleďme ho, čiperu!
Ty tučné lány klášterů
já bez pardónu zaberu.
A celé, každou píď!
 
Věřící + utečenci 
 
Smilování! Smilování!
 
Mnich 
 
Já protestuju! To je loupež!
 
Dracula 
 
 
 
 
 
Tak už se se mnou neškádli!
Ty se tu v mešním víně koupeš.
A co ho máte ve svých sklepích!
To všechno kolem, tenhle přepych
jste vy, pánbíčkáři, nakradli!
 
Mnich 
 
Já nesouhlasím...
 
Dracula 
 
 
 
 
 
Jen si křič!
Tvá vzpoura není k ničemu.
Rytíři, chopte se těch ničemů
a ukojte svůj černý chtíč!
Na boží slouhy boží bič!
 
Všichni 
 
Smilování! Smilování!
 
Mnich 
 
 
 
 
Náš svatý kříž smetli v prach nehodní!
Ó, bratře můj, co teď s tvou pochodní?
 
Amen, amen.
 
Kněz 
 
 
 
 
Zakončit můžem zjasna čista
pouť dočasnou,
ale ta věčná světla Krista
v nás nezhasnou.
 
Umírající 
 
Ave, ave...
 
Kněz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padl jsi bezbranný
jak za podzimku list.
Až dojdeš do nebes,
do zaslíbených míst,
mou zpověď s sebou nes,
zvěst o tom, že i kněz
pocítil právě dnes
svou první nenávist.
 
Kněz (se sborem) 
 
Buď navždy proklet, Draculo!
 
Kněz 
 
 
 
 
Za to, že skolils ovečky boží
svou krvelačnou sklizní,
ať tvoje ústa na rudém loži
po krvi zas jen žízní.
 
Kněz (se sborem) 
 
Buď navždy proklet, Draculo!
 
Kněz 
 
 
 
 
Ať plamen hrůzy vzplane i v tobě,
spaluje tě - a drtí,
kdybys i prosil o místo v hrobě,
ty nedočkáš se smrti.
 
Kněz (se sborem) 
 
Buď navždy proklet, Draculo!
 
Dracula 
 
 
 
 
Chtěl jsem tě vážně ušetřit.
Leč po tvém žvástu trapném
ke slovu nejspíš přijde břit.
Náš velebníček sklapne!
 


Zpět na úvodní stránku