Dokonáno

Hudba: Karel Svoboda. Text: Zdeněk Borovec
Hudební ukázka (Real audio, 64 kB)
 
Steven 
 
Dracula 
Steven 
 
Dracula 
 
Jsem rozhořčen tím bezprávím,
že jsem se vězněm stal !
Já vím.
Bez soudu, bez uvítané
hned jste mě potrestal.
Já ne.
 
Steven 
Dracula 
Steven 
Dracula 
 
 
 
Chci odvést odtud sestru svou !
To není věcí jen nás dvou.
Já zachráním ji před zkázou !
A v čem ta zkáza vězí ?
Ve tvé mysli choré.
Prosím, promluv, Lorraine !
 
Lorraine 
Steven 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Steven 
Mě chránit vůbec nemusíš!
Na hrdle nenosíš už kříž !
Jsem šťastna s knížetem.
Teď víš !
Teď víš !
Chceš hříšně hříšný život vést ...
Lorraine 
Steven 
Dracula 
Lorraine 
 
Steven 
Dracula + Lorraine 
Steven 
Dracula + Lorraine 
 
Steven 
 
 
 
 
 
Dracula 
 
Chci s ním až ke hvězdám se vznést.
V tom hradě zakletém !
Tak jest.
Tak jest!
 
Máš pojem, co to znamená ?
My víme, co to znamená.
Jsi zmámená, jsi šílená !
Snad pouze láskou šílená.
 
Sestro, vzbuď se stůj co stůj !
Pochop, kdo je kníže tvůj !
To on se se zlou mocí, s ďáblem spřáh,
žádný šlechtic, ale vrah !
Tak dost těch maškarád !
Já tě zabiju - a rád !
Doufám...
 
Lorraine 
Steven 
Dracula 
Steven 
Lorraine 
Steven 
Lorraine 
 
Dracula 
 
 
Steven 
 
 
 
 
 
Vždyť kníže není ozbrojen !
Právem padlých, právem práv !
S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen.
Sám sis napsal epitaf !
I sestry své se navždy zbav !
Jak to, že ty jsi živ a zdráv ?
Díkybohu, ty jsi živ a zdráv !
 
Já jsem nesmrtelný,
bědný, nesmrtelný !
Tím zůstávám, tím zůstávám.
Pak se staň, co stát se má !
Hleď, jak smrtelný jsem já !
 
Snad pouť jen dočasná je zákonná,
ten, kdo s vírou dokoná,
se smrti neděsí.
Dracula 
Steven 
Dracula 
Steven 
 
 
Lorraine 
 
Dracula 
Lorraine 
Dávno smrt mě neděsí.
Kéž se sejdem v nebesích !
Znáš-li, co je v nebesích ?
Sestro, nedbej zlých slov mých,
hřešit z lásky – není hřích ...
Doufám, doufám ...
Stevene ...
V tom marném žití odvěkém...
Marném, drahá Lorraine...
... nestojí za to být jen člověkem.
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
 
 
Oba 
Lorraine 
 
 
Nač být lidským tvorem ?
Tak vysvoboď svou Lorrelay !
Hledáš, marně hledáš ráj.
Tam ji z temnot povznes, kde je ráj !
 
Srdce mé chce tlouci ve tvém,
srdce dřív tak zbabělé.
Stiskni, fest
a padlá nymfa tvá
má se vznést
jak andělé.
 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
Lorraine 
Dracula 
 
Jak vzácný dar
Jak vzácný dar
mi byl dán,
ti byl dán,
dar přízně tvé,
dar zvůle mé,
jsi můj pán
jsem tvůj pán,
čin nádherný,
čin příšerný
byl vykonán,
byl vykonán,
teď ďábel sám
teď ďábel sám
je můj pán !
Je tvůj pán !
 


Zpět na úvodní stránku