Monte Cristo - dějství

1. Předehra 1
 
2. PROLOG
 
3. FARAON
Přístav v Marseille 1815.
 
Připlouvá loď Faraon. Černá vlajka na stožáru oznamuje smrt kapitána. Na jeho žádost převzal velení lodi důstojník Edmond Dantes. Krátké přistání na ostrově Elba přiměje účetního Danglara k nařčení nového velitele ze zrádného spojení s Napoleonem proti králi. Edmond vysvětlí otci, majiteli lodi, že byl sice pověřen doručením listu do Paříže, ale netuší, jakou zprávu obsahuje. Pak se už jen objímá se svou snoubenkou Katalánkou Mercedes. To nese velmi nelibě jeho sok v lásce, voják Morcerf. Danglars, jenž usiluje o místo kapitána na Faraonu, s ním uzavře spojenectví. Dantes stojí oběma v cestě.
 
4. PROČ A ZAČ
Pevnost If 1816.
 
Už sedm měsíců je Edmond vězněn na pevnosti IF. Bez viny a bez soudu. Pro jeden dopis, jehož obsah nezná. Zoufá si a upíná se ke své Mercedes ve vzpomínkách.
 
5. PIJÁCKÁ
Námořnická hospoda, Marselle 1815.
 
Námořníci oslavují s děvčaty šťastný návrat, o nějž se značnou měrou zasloužil i nový kapitán Dantes. Pozornosti je dopřáno i jeho nevěstě Mercedes. V pozadí zachmuřený Morcerf a jízlivý Danglars zřejmě připravují zradu. O té se však dozvíme až později.
 
6. PEVNOST IF
Pevnost If 1820
 
Vězni v okovech, velitel pevnosti provádí jejich kontrolu. Abbé Faria si odpykává doživotí za údajné intriky proti cisaři "Cisaři uchvatiteli". Už poněkolikáté se snaží vyplatit se z vězení neuvěřitelnými částkami ve zlatě z jakéhosi pokladu. U komisaře a dozorců však jeho historky vzbuzují jen smích. Nebohý Dantes, po několika letech v žaláři, zlomený a vyčerpaný, se stále vrací v myšlenkách ke své lásce Mercedes.
 
7. PROKOPÁVÁNÍ
Pevnost If 1820
 
Už několik let se abbé Faria pomocí ručně vyrobeného "nářadí" prokopává ze své cely na svobodu. Odchylka ve výpočtu způsobí, že se ocitá v Dantesově kobce. První setkání spoluvězňů.
 
8. ZÁSNUBY
Marseille 1815
 
Svatební obřad snoubenců, všichni tančí slavnostní radostnou tarantelu. Z budoucích manželů Mercedes a Edmonda září štěstí. Těsně předtím, než je jim požehnáno, vtrhne do místnosti komisař a za naprostého zděšení zúčastněných zatýká Edmonda Dantese.
 
9. SPOLUVĚZNI
Pevnost If 1824
 
Spoluvězni si vzájemně vyprávějí své příběhy. Faria pomáhá Edmondovi odhalit podvodnou křivdu, jejíž obětí se stal. Radí, aby se rozpomněl na chvíle před zatčením.
 
10. UDÁNÍ
Marseille 1815
 
V retrospektivě spatří Edmond sám sebe v radostných oslavách zásnub s Mercedes, ale tentokrát i díky Fariovi vidí i to, co mu tehdy zůstalo utajeno: Danglars a Morcerf společně píší udavačský dopis. Dantes pochopí, že obětí je on sám.
 
11. POZNÁNÍ
Pevnost If 1824
 
Edmond vězeň teď díky Fariovi vše prohlédl a chystá nepřátelům krutou pomstu. Prosí spoluvězně. aby jej naučil všem vědomostem. Zároveň začnou horečně pracovat na společném pokusu o útěk. je rozhodnut dostat se na svobodu a vrátit se ke své Mercedes.
 
12. PROČ NEJSI TAM, KDE JÁ
Marseille 1818
 
Mercedes si stýská, nemá o Edmondovi žádné zprávy. Její milý je nezvěstný. Má Katalánka dál čekat a doufat?
 
13. SVATBA
Marseille 1818
 
Marné čekání a Morcerfůf nátlak nakonec zlomily. Ač bez lásky, bere si důstojníka za muže. Jeho řády a vyznamenání svědčí o úspěšné kariéře. Mercedes prožívá obřad bolestně, jakoby s pocitem zrady. Edmond - vězeň zatím naslouchá Fariovu výkladu a pracuje na výkopu. Jakoby se jeho oči na okamžik spojily s pohledem Mercedes. Osudu ale nelze zabránit, obřad je vykonán.
 
14. DOTEKY TVÝCH ŘAS
Pevnost If 1819
 
Edmond vzpomíná na svou lásku. S hrůzou si uvědomuje, že tvář, kterou tak dokonale znal, si po letech už nedokáže přesně vybavit. Dosud ale cítí doteky jejích řas...
 
15. FARAON, KDYSI DANTESůV
Perpignan 1826
 
Danglars dosáhl svého. Přivlastnil si loď Faraon, využívá ji jako pašerácký a pirátský koráb. Bezostyšně loupí a okrádá vlastní posádku. Družkou na cestách je mu bývalá hospodská.
 
16. VŠE VZALO ZA SVÉ
Marseille 1826
 
Edmondův otec je těžce nemocen. Z Paříže jej občas přijíždí navštívit Mecedes. I teď přichází se synem Albertem. Společně vzpomínají, otec na nezvěstného syna, Morcerfova žena na svou jedinou lásku. Starý muž umírá, Mercedes nachází útěchu jen a jen v Albertovi.
 
17. MATKA A SYN
Marseille 1826
 
Malý Albert se chce dozvědět něco víc o tajemném kapitánu Edmondovi, o němž matka často hovoří. Mercedes ale stáčí rozhovor na Albertova"pravého" otce Morcerfa. Chce zapomenout.
 
18. PŘÍSAHA
Pevnost If 1832
 
Během všech těchto událostí hloubí spoluvězni tunel ke svobodě. Abbé při tom učí Edmonda všem důležitým znalostem, jazykům i vědám. Možnost vysvobození z pevnosti se blíží, v Edmondovi sílí nenávist vůči zrádcům a v závěru vrcholí přísahou kruté a nemilosrdné pomsty.
 
19. POMSTA
Pevnost If 1832
 
V Edmondových představách narůstá pomsta do obludných rozměrů, jakoby zdi jeho vězení ožily a spolu s ním a jeho mladým Já se vrhly jako děsivé přízraky na zrádce.
 
20. NÁŠ OSTROV
Pevnost If a pobřeží ostrova Monte Cristo 1832
 
Faria těžce onemocní, Edmond buduje chodbu sám. V posledních okamžicích před smrtí mu abbé sdělí velké tajemstství. Ve službách vlivných šlechtických italských rodin se mu podařilo získat plán cesty k pokladu, jenž kdysi ukryl kardinál Spada na ostrově Monte Cristo. Umírající předá mapu Edmondovi s přáním, aby všechno to nesmírné bohatství použil "jeho syn" k dobrým skutkům. Edmond je abbého smrtí zdrcen, ale odkaz Fariův v něm probudí naději dostat se na svobodu a uskutečnit svou pomstu. Tak, jak je na pevnosti zvykem, má být odsouzencovo mrtvé tělo za přílivu vhozeno do moře. Edmond využije propojení cel, nebohého Fariu uloží na své vlastní lůžko, sám se zašije do pytle určeného pro těla mrtvých. Je tedy místo zesnulého vržen do moře a tím se ocitá na svobodě. Zcela vyčerpán dlouhou plavbou ve vlnách je nakonec vyržen na břeh. Z mlhy se vynoří obraz vysněného ostrova Monte Cristo.
 
21. Předehra 2
 
22. GENERÁL A JEHO HOSTÉ
Morcerfův palác, Paříž 1836
 
Proslulý generál ve výslužbě pořádá ve svém paláci slavnost, na níž je pozvána elita Paříže. Danglars, nyní bohatý bankéř a vydavatel novin, zvýšil svůj majetek lichvářskými půjčkami a jinými nečistými prostředky. Bývalá hospodská je dnes jeho okázalou ženou. Manželka hostitele vytýká synovi, že se opzdil. Důvod? Musel osobně pozvat na dnešní večer přítele, hraběte Monte Crista. Seznámili se za dramatických okolností v Itálii, hrabě zachránil Alberta ze spárů vyděračské bandy. Mladý Morcerf svého přítele bezmezně obdivuje. Hosté netrpělivě očekávají příchod tajemného šlechtice a boháče. Konečně je ohlášen. Na jeho vstup velice rozrušeně reaguje Mercedes. Skryje se do noční zahrady. Tuší sna pravou identitu Monte Crista?
 
23. NÁŠ SEN
Zahrada Morcerfova paláce 1836
 
Mercedes se ocitá v krajině vzpomínek. Její jedinou láskou vždy byl a dodnes zůstal Edmond. Zachovala se snad nečestně, když se po letech marného čekání provdala za Morcerfa? Odněkud z neskutečna se jí ozývá Edmond. Pochopil, že nikdo nemohl očekávat návrat nezvěstného. Trvalá vzpominka na jejich vzájemný nesuskutečněný sen je obsahem fiktivního duetu.
 
24. HAYDÉE
Morcerfův palác 1836
 
Monte Cristo představuje svou chovanku Haydée. Její orientální půvab všechny kouzlí, nejvíce však Alberta. Bankéř Danglars využije příležitosti, aby se vlichotil do přízně bohatého hraběte. Nabízí služby své banky. Albert tančí s Haydée, Mercedes na ně hledí se zalíbením. Tolik by přála synovi štěstí, jehož se jí nedostalo. Morcerf se zamyšleně zabývá otázkou, odkud tvář Haydée zná.
 
25. NÁVŠTĚVA
Palác hraběte Monte Crista 1836
 
Albert přichází na návštěvu do paláce Monte Crista. Zastihne přítele cvičícího se soubojovou pistolí, je šokován přesností jeho zásahů. Hrabě záhy vytuší, za kým vlastně Albert přišel a velkoryse nechá mladý pár osamotě. Hydée Alberta srdečně přivítá a vypráví mu svůj životní příběh. Byla dcerou řeckého vezíra. Jejich zemi napadl turecký sultán. Na řecké straně měli bojovat francouzští spojenci, ale jejich velitel je zradil a připojil se k sultánovi. Rodiče pětileté Haydée byli zavražděni, ona sama uvržena do otroctví. Jen díky hraběti, jenž ji vykoupil a stal se jejím ochrancem, je dnes svobodná. V citově vypjaté chvilce dojde mezi mladými k letmému polibku a k následnému vyznání lásky. Jejich vztah ale nezapadá do plánu Monte Crista. Je zaskočen a klade si otázku, zda se nemá pomstít i na Morcerfově synovi.
 
26. NEMILOSRDNÝ BULVÁR
Ulice Paříže 1836
 
Kameloti vyvolávají na ulicích nejnovější senzační titulky svých listů. V nich jsou zprávy o neuvěřitelném bohatství tajemného hraběte Monte Crista, o podivné zradě nejmenovaného francouzského generála a o potížích Danglarsovy banky. Dav nadšeně hltá tyto senzace.
 
27. POMLUVA
Kancelář Danglarsovy banky 1836
 
Po přečtení novinového článku je Morcerf znepokojen. Přestože je přesvědčen, že mu jeho starý hřích nemůže nikdo dokázat, uhodí na Danglára (jenž noviny vydává), aby zveřejnil dementi. Bankéř okamžitě pochopí, že jeho "přítel" nemá čisté svědomí. Jen tak mimochodem se zmíní, že celou kauzu vyvolal Monte Cristo, jenž má očitou svědkyni, a ta dokáže u soudu generálovu vinu. Po této poznámce začína Morcerfovi svítat. Už ví, odkud zná tu dívčí tvář, už ví, kdo je Haydée!
 
28. VĚŘITELÉ
Kancelář Danglarsovy banky 1836
 
Danglárův finanční podnik se hroutí. Monte Cristovy machinace přivedly bankéře téměř na mizinu. Věřitelé žádají hotovost a záruky. Danglars uhýbá a kličkuje, nakonec pod nátlakem přislíbí následujícího dne veškeré pohledávky proplatit. Lze ale vytušit, že vykutálený finančník pro sebe najde výhodné řešení.
 
29. VÝZVA
Divadlo, Paříž 1836
 
Nablýskaná společnost sleduje v divadle balet. Do lože, v níž sedí Haydée s hrabětem, vtrhne Albert. S omluvou k šokované dívce vyzve Monte Crista k souboji za to, že urazil jeho otce. Hrabě hozenou rukavici přijímá. Haydée se marně snaží konfrontaci zabránit. Když mladý Morcerf odejde, Monte Cristo své schovance vyjeví strašlivou pravdu. Albert je syn vraha jejích rodičů!
 
30. JSEM PŘECE VOJÁK
Paříž 1836
 
Morcerf je na pokraji zhroucení. Jak to, že Monte Cristo zná pravdu o jeho dávném prohřešku? A usvědčí-li jej ze zrady, co z toho bude mít? Ze svého pohledu se žádné podlosti nedopustil. Sloužil jen svému králi. Za své "rozhodnutí" se dočkal dokonce vysokých poct. A nyní má být za svůj čin souzen? Ne, to nedopustí. A tak se rozhodne k jedinému řešení - musí odstranit svědkyni své zrady.
 
31. POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
Kancelář Danglarsovy banky 1836
 
Danglars převlečen za ženu a s rancem cenností prchá z Paříže. Nepochybuje, že se ze svízelné situace brzy dostane opět na výsluní. Nemile ho překvapí jeho žena sdělením, že nemíní nadále třít bídu s chuďasem. Prozíravě si založila vlastní konto v Avignonu a dává mu Adieu. Protřelý Danglars tím není otřesen, spíš pobaven. Proč by si tedy společně nezatančili poslední tango v Paříži?
 
32. ZRCADLO
Palác hraběte Monte Cristo 1836
 
Monte Cristo má konečně jen krůček k dokonání msty. V duši však začínají klíčit pochybnosti. Zjevuje se mu Edmond - námořník, připomíná mu šestnáct let zmařeného života a přísahu pomsty. Temnota nejistoty je ale v hraběti již silně zakotvena. Navíc mstiteli promlouvá do svědomí i abbé Faria.
 
33. MůJ MONTE CRISTO
Palác hraběte Monte Cristo - budoár Haydée 1836
 
Haydée se vyznává z celoživotní lásky ke svému vykupiteli a zachránci. Proč její hluboký cit zůstává utajován? Teď ale dívka potkala někoho, kdo ji zahrnuje pozornostmi a láskou. Jejich vzplanutí je vzajemné. Haydée se osvobozuje, snad poprvé přestává být otrokyní a odmítá svědčit u soudu.
 
34. SMRT MORCERFA
Palác hraběte Monte Cristo 1836
 
Haydée spí. Do přítmí jejího pokoje se vplíží tajemná postava, zableskne se dýka. Blíží se k nevinné oběti, nápřah... V té chvíli prudce vstoupí Monte Cristo a zadrží generálovu ruku. Vzápětí oba tasí, dochází k šermířskému střetu. Zdá se, že voják má navrch, když tu se na místě hraběte objeví skutečný bojovník a mstitel - Edmond Dantes - námořník. Generál jakoby bojoval s přízrakem, poznává dávného soka - a neubrání se. První akt pomsty je vykonán.
 
35. PROČ NEJSI PŘÍTEL NÁŠ?
Pobřeží Seiny v Bretani 1836
 
Mercedes si uvědomí, že Monte Cristo je už jiný než ten, koho milovala. Prosí, aby ušetřil Alberta. Je bez viny a mohl být jejich společným synem. Hrabě nic neslibuje, chce jen spravedlnost. Tak velké provinění nemůže být odpuštěno.
 
36. ULEHNEM, JAK SI USTELEM
Tajné kotviště Faraonu poblíž Marseille 1836
 
K vraku kdysi hrdého Faraona se blíží Danglars, v hadrech a s pytlem cenností. Přišel sice o banku, ale žádné dluhy splácet nebude, všechny ty důvěřivé hlupáky přelstil. Najednou je ale obklopen děsivými přízraku pomsty. Z jejich obklíčení se nemůže vymanit. Je připoután ke stěžni vraku a poslán na otevřené moře. U kormidla lodi se objevuje mstitel Edmond - námořník. Danglars pochopí, že tentokrát prohrál, za své zločiny odplatě neunikne.
 
37. Ó, MONTE CRISTO
Tajné kotviště Faraonu poblíž Marseille 1836
 
Monte Cristo své přísahy a hrozby proměnil v skutek. Teď bilancuje dosavadní životní pouť a s pomocí Fariovou dochází k prozření. Za jakou cenu dosáhl svého vítězství? Nekonal dobrodiní, ztratil blízké a nedosáhl uspokojení.
 
38. SOUBOJ
Pobřeží Seiny v Bretani 1836
 
Dva účastníci duelu stojí proti sobě. Hrabě ledově klidný, jeho protivník však nevydrží tíhu napětí a odhazuje pistoli. Jestliže mstitel odsoudil k nebytí celý rod Morcerfů, jen ať se jeho zášť nasystí. Albert ani jeho matka se o milost neprosí. Monte Cristo se dovolává práva zdvihnout zbraň a obhájit svou čest. V tu chvíli se objeví duch Fariův, aby vrátil klid do duše svého přítele. Monte Cristo vystřelí do vzduchu. Haydée objímá milovaného Alberta. Jejich vyznání lásky nachází odezvu u Mercedes i u hraběte. Svá prázdná náručí mohou naplnit pouze štěstím těch dvou. Jim odevzdávají s odpuštěním a pokorou dar své nenaplněné lásky.
 
39. OSTROV MONTE CRISTO - FINÁLE
 
Jakoby z krajiny snů opět připlouvá loď Faraon. Všichni ji vítají a s nadějí na ni nastupují. Zdá se, že příběh znova začíná. Každý máme svůj člun, zmítaný příbojem a proudy. Jen občas nevíme, kam, za jakým cílem plout. A je to tak jednoduché. Všechny naše cesty by měly směřovat ke svobodě, k lásce a k naději. A tyto hodnoty nám může poskytnout náš ostrov snů - MONTE CRISTO.
 
 

 

Zpět na úvodní stránku