Jsem přece voják

Zpívá Tomáš Bartůněk - Morcerf

 
Kam jen mé oči dohlédnou
kupí se mračna najednou
Ta hrozba, že mě obviní
mou skvělou pověst zastíní
Jak bych se hájil pokryt blátem
před synem svým a před senátem
Ó, ztratit navždy čest
to bych nemoh snést
nemoh snést
 
Jsem ale voják, na to vem jed
žádný ústup, útokem vpřed
Zbabělý voják k čemu by byl
vítězství je rozkaz i cíl
 
Jak ale vyřeším ten případ prokletý
co zdál se promlčen, co stal se před lety
Teď ale Monte Cristo jej chce znova otevřít
a když mě usvědčí... Co z toho bude mít ?
 
Jak může mluvit o zradě ?
Tak lživá obvinění !
Já pouze sloužil Francii
To přece zrada není !
Za bezvýznamný pronárod
za cizí korouhev
proč měl by Francouz prolévat
svou drahocenou krev !
Jak jsem se tehdy zachoval ?
Rozvážně jako stratég
prostě svůj oddíl elitní
jsem odvelel z těch jatek
Sultán ten směšný státeček
pak z mapy vymazal
spolu s ním mnoha poctami
mě odměnil i král
 
A teď mám za to souzen být
mou čest chce někdo zneuctít
Jak obstát před tou svědkyní ?
Mám všechno prohrát kvůli ní ?
Ne, Morcerf z bitvy neutíká !
Teď obhájcem mým buď má dýka !
Ó, odsudek a trest,
to bych nemoh snést
nemoh snést
 
Jsem přece voják, co po mě chceš
K smíchu je tvé Nezabiješ
balastem kléru nedám se splést ??
Nadějí má jen zaťatá pěst
Nadějí má jen zaťatá pěst
kupředu, alea iacta est.
 
 
Zpět na úvodní stránku

© Webmaster