MISE - dějství

1. JESABELUS
Předehra a úvod do příběhu.
 
2. ZROZENÍ
Rebelové podle prastarých magických rituálů stvoří Pána Démonů Daniela.
 
3. PÁN DÉMONů
Bytost Daniel se probouzí a je ohromena svými schopnostmi.
 
4. MEGAPOLIS
S ohlušujícím rachotem se roztáčejí mohutná soukolí nelidských strojů. Obyvatelé Jesabelu dřou pro svého chlebodárce Gorta.
 
5. PROBUZENÍ
Daniel prochází mezi šedým davem dělníků, přemýšlí o smyslu jejich dřiny i svého poslání. Vnáší mezi ně podivný neklid.
 
6. GORTOVO KOMANDO
Obyvatelé Jesabelu, povzbuzeni Danielem, zastavují stroje.
Generalissimus Gort povolává své commandos a nemilosrdně obnovuje řád.
 
7. TRIO
Daniel, šokován brutalitou mocenského zásahu, hlasitě projevuje svůj vzdor.
Zmatek v jeho duši znásobí příchod tajemné krasavice Normy.
 
8. SNÍH
Pán démonů, zaskočen podivným vztahem Normy a Gorta, hledá ve svém srdci lidské emoce.
 
9. GORT A NORMA
Gort, sžírán žárlivostí, se snaží ohromit Normu vychloubačnými řečmi o své moci a bohatství.
 
10. AŤ LÁSKA
Danielova náklonnost k čarokrásné Normě je opětována.
Je zaskočen přílišnou vyzývavostí Gortovy milenky a zmaten její vášeň odmítá.
 
11. CHLÉB A HRY
Gort demonstruje svoji sílu, zfanatizovaný dav ho nadšeně podporuje.
 
12. NINO
Nino, malý bratr Normy, zůstává sám opuštěn mezi železnými koly strojů a marně hledá svoji sestru. Nachází ale nového přítele Daniela - Pána démonů.
 
13. TEN PRÁVĚ PŘÍCHOZÍ
Daniel je zasažen nevinností Ninovy duše.
 
14. PRVNÍ VZPOURA
Setkání s Ninem pomůže Danielovi chápat jeho poslání. Začíná otevřeně vyzývat obyvatele Jesabelu ke vzpouře. Dav ani Norma ho však nepodpoří. Pán démonů je uvězněn.
 
15. VĚZENÍ
Daniel je zhroucen a frustrován z nepochopení svého snažení. V jeho mysli se promítají pradávné příběhy, ve kterých vítězí zášť a zlo.
 
16. VÝSMĚCH
Smečka Gortových pochlebovačů se baví na Danielův účet. Těší se na jeho smrt.
 
17. KAT
Přízraky Danielových katů drtí jeho mysl.
 
18. DOPIS
Jako světlo v temnotě se objevuje Nino, aby nalezl v Normě poslední zbytky lidskosti a s její pomocí Daniela osvobodí.
 
19. ZNÍT JAKO ZVON POLEDNÍ
Danielovy a Norminy city se konečně vyjasní.
 
20. SLÁVA
Rebelové oslavují Danielovo osvobození.
 
21. NORMA
Norma konečně poznává pravou lásku - cit, který ji byl dosud cizí.
 
22. SLÁVA A SMRT
Radost rebelů strhne do víru oslav i ostatní Jesabelany. Generalissimus Gort neponechává nic náhodě a jeho commandos tvrdě zasahují. V nastalé vřavě nešťastně zahyne malý Nino.
 
23. ŘÍJEN A JÁ
Daniel zoufale přemítá nad tělem Nina o smysluplnosti takové oběti ve jménu svobody.
 
24. MISERERE
Danielův žal a zloba se obrací i proti jeho osvoboditelům - normě a Jezabelanům. Viní je i sebe ze smrti Nina.
 
25. ODMÍTNUTÍ
Norma nabízí Danielovi vládu nad Jesabelem. Daniel moc i její lásku odmítá.
 
26. VZPOURA
Daniel konečně pochopí smysl svého poslání a mohutný proud vzpoury smete Gorta do propasti nicoty. Monotónní zvuk strojů utichá. Šero prachu protínají paprsky slunce. V Jesabelu nastává nový, jiný den.
 
27. RÁJ
Daniel, Pán démonů, splnil své poslání a bez viny a pochybnosti v srdci odchází. Jeho MISE je u konce...
 
 

Zpět na úvodní stránku