Lubomír Brabec a Daniel Hůlka v Sušici.

Sušice – město na které si vzpomenete, když vezmete do ruky krabičku zápalek. Za pár let bude místní sirkárna historií a značku SOLO si budeme připomínat snad jen v souvislosti s dveřmi (SOLO DOOR).
22.října 2008 tu v místním Kulturním domě „Sokolovna“ vystoupil, spolu se Sušickým dětským sborem, Daniel Hůlka za doprovodu kytaristy Lubomíra Brabce.

Sušický dětský sbor zahájil koncert skladbou Jana C. Vodňanského : Rorando coeli. Musela jsem se usmívat, při vzpomínce, jak jsem ve 14 letech zpívala jeden z hlasů, který dělá na opačném konci sálu echo sboru. Je to už celá věčnost, ale slova si ještě pamatuji.
Další podle programu měl být Gebet, ale místo něho zazpíval Daniel árii z opery Xerxes od G.F. Händela : Ombra mai fu. Následovala něžná Piacer d'amore od G. Martiniho a nakonec jsme se dočkali i skladby Gebet od A. Stradella.

Přišla chvíle pro dětský sbor. Sixt Dietrich: Et vos pueruli.

Chvilka pro Dona Giovanniho. W. A. Mozart : Canzonetta Následovala soudobá hudba, kterou na motivy renesančních básní složil L. Sluka ( 3 renesanční písně).

Opět čas na změnu. Sólo pro kytaru. Nejdříve pocta F. Tárregovi od jeho žáka brazilského skladatele Heitora Villa-Lobos a potom samotný Tárrega: Gran Jota pro kytaru.

A. Dvořák: skladbu Možnost zazpíval sbor, zato Hospodin jest můj pastýř a Když mne stará matka, patřily pouze Danielovi. Jablko opět zazpíval dětský sbor a ve skladbě C. Franka: Panis Angelikum doprovodil Daniela. Na závěr zaznělo Schubertovo Ave Maria, které ten den Daniel zpíval již podruhé. Poprvé měl tu smutnou povinnost doprovodit přítele svým Ave Maria na poslední cestě.

Potlesk a nasledoval přídavek z Danielova posledního CD:Dílem já - Žádnej kód. (Mnohem víc by se mi líbil A capella.)
Potlesk, předání květin a je opravdu konec.
Tak zas někdy příště.

Text: © Jana Blažková


Zpět na úvodní stránku