Libuše - ND 1.1.2007.

K naší letošní vánoční náladě nepřispěl Daniel Hůlka tradičním vystoupením na adventních koncertech v Národním divadle, ale pilně se připravoval na roli Přemysla ze Stadic. Jaké to bylo v pondělí 1. ledna 2007?
 

Začátek roku. Podle kalendáře panuje paní Zima a teploměr venku ukazuje 12°C.
Ještě není poledne a my, já a můj brácha-fotograf se vydáváme na cestu do Prahy.
Je poledne a my zvládli první úsek cesty. Čekáme na rychlík od Brna. Paní Zima se začíná hlásit ke své vládě. Začíná foukat nepříjemný ledový vítr, ale místo sněhových vloček se snáší z oblohy jemné mrholení.
Už je tady. Rychle do vytopeného vlaku a vzhůru ku Praze.
Právě projíždíme Českým Brodem. Po celou cestu až sem, bylo nebe podmračené, ale tady se směje sluníčko z blankytně modré oblohy.
Jsme v Praze, blíží se 16:00 hodina a nebe začalo natahovat moldánky. Mám plné ruce práce. Vybalancovat deštník v jedné ruce a kytici v druhé.
Půl páté večer a už jsem v Národním divadle.
Odbila 17:00 hodina.
Začíná slavnostní opera o 3 dějstvích, skladatele Bedřicha Smetany - Libuše
Libuše, sbor

Osoby a obsazení

1. jednání ( Libušin soud )

(Na Vyšehradě)
Kněžna Libuše svolala radu kmetů a vladyků, jež má urovnat spor o dědictví mezi dvěma bratry - Chrudošem a Šťáhlavem. Pravou a skrytou příčinou sporu je však Lutoborova dcera Krasava: aby ještě více roznítila lásku v Chrudošovi, projevovala přízeň jeho bratru Šťáhlavovi. Rozhodne se svěřit své tajemství sestře obou bratrů, Radmile.
Radovan tlumočí všem výrok rady, která stvrdila Libušin návrh: oba bratři mají dědictví spravovat společně. Vznětlivý Chrudoš odmítne podrobit se soudu ženy a žádá si vládu muže. Libuše v sobě překoná toto pohanění a je ochotna se provdat za toho, koho jí rada určí. Radovan ji však vyzývá, aby si chotě vyvolila sama. Bude jím tedy Přemysl ze Stadic.

Konec prvního dějství, opona se zavírá. Publikum tleská a sólisté účinkující v první části se přicházejí děkovat před oponu.
Následuje přestávka.

2. jednání ( Libušin sňatek )

(U mohyly)
Krasava prosí svého otce Lutobora o odpuštění za svůj prohřešek. Lutobor je však rozhořčen její nerozvážností a je ochoten odpustit pouze pod podmínkou, že se Krasava usmíří s Chrudošem a ten se omluví kněžně Libuši. Krasavě se skutečně podaří opět získat Chrudošovu lásku a oba bratři se usmíří.
(Stadice)
Z dálky zní veselý zpěv ženců, končících práci na poli. Přemysl rozjímá o Libuši a ubezpečuje se, že jejich vztah je víc než přátelstvím. Poselstvo v čele s Radovanem potvrdí, že nedoufal marně: kněžna si Přemysla zvolila za manžela a povolala jej na knížecí stolec.

Konec druhého dějství, následuje přestávka.

3. jednání ( Proroctví )

(Na Vyšehradě)
Na znamení smíru si Chrudoš a Šťáhlav podají před Libuší ruce. Poslové přivádějí Přemysla na Vyšehrad a ten se ujímá vlády. Za svůj první úkol považuje odčinění urážky, které se dopustil Chrudoš na Libuši. Aby neztratil lásku Krasavy, Chrudoš je ochoten před Libuší pokleknout. Smír mezi ním a Přemyslem je uzavřen. Libuše děkuje bohům za šťastný okamžik a ti jí propůjčují prorockého ducha. Ve věšteckém zanícení vidí Libuše významné postavy českých dějin - od knížete Břetislava až po krále Jiřího z Poděbrad. Další budoucnost jí už zůstává zahalena. Libuše však ví, že "český národ neskoná".

Končí opera Libuše. Daniel dostává dvě velké kytice růží a nějaký dáreček.

Opona se definitivně zavírá. Mezi diváky ještě zahlédnu pana profesora Jankovského s chotí.
Teď už zbývá jen těšit se na další představení.

Libuše a Přemysl 
 

Text: © Jana Blažková, foto: ©Kamil Blažek
 


Zpět na úvodní stránku