Chanovice - 04.9.2010.

ROGRAM:
Martin Rada / Daniel Hůlka
Antonín Dvořák - Biblické písně
Oblak a mrákota
Skrýš má a pavéza má
Hospodin jest můj pastýř
Pozdvihuj očí svých k horám
Bože, Bože píseň novou

Martin Rada
Sergej Rachmaninov - Preludium g moll

Martin Rada / Daniel Hůlka
Pár jmen
Déšť, vůz a pláč
Hádanka s tajenkou

Hvězdy
Doteky tvých řas
Draculův monolog
Nespravedlivý Bůh

Na závěr:
Ten právě příchozí

Děkovačka.

Přídavek:
Ráj

Po koncertu se vytvořila u pódia dlouhá fronta. Podpis, fotografie....

Tak zas někdy příště.

Text: © Jana Blažková
Vstup pro kamarády Xerwille

Zpět na úvodní stránku