Přihláška do Fanclubu Daniela Hůlky

Oficiální Fan Club
Daniela Hůlky
Křestní jméno (Prename):       
 
Příjmení (Surname):       
 
Rodné číslo:       
 
Adresa (Address):      
 
 
 
 
Adresa pro zasílání písemné pošty (Alternative address):   
 
 
 
 
E-mail:       
 
Telefony (Phones):      
 
 
Podpis (Signature):       
 
Členské číslo:                          NEVYPLŇOVAT
 

 
Máte-li zájem vstoupit do našeho klubu, VYTISKNĚTE si prosím výše uvedený formulář, čitelně jej vyplňte a zašlete spolu s kopií dokladu o zaplacení na adresu uvedenou v záhlaví. Nezapomeňte se vlastoručně podepsat.
Členské příspěvky:
20,- Kč na členskou průkazku a 200,- Kč na celý kalendářní rok
(100,- Kč od pololetí).
Částka se platí na účet Fanclubu u ČSOB: 161110606/0300, a to převodem z účtu, vkladovou poukázkou nebo složenkou typu A. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo a název účtu Jana Stehlíková.
V případě nejasností napište na adresu: Jaroslava Křičenská (Lenka Křičenská).
 
Pro zájemce ze Slovenska:
Možte sa prihlašovať písomně, telefonicky alebo mailom u pani Moniky Mokošovej, Púpavová 26, 841 04 Bratislava IV, Slovenská republika.
Tel. domov: 00421-2-653-11-183, mobil: 0905 737 547 .
E-mail: mokosova@yahoo.com alebo: fledermaus@email.cz .
Dostanete od nej prihlášky, šeky, stanovy a dalšie informacie.  
 

WebMaster