Dárek k 33. narozeninám od FC

Daniel Hůlka oslavil 1. června 2001 třiatřicáté narozeniny.
Všichni, kteří máme Dana rádi, jsme asi použili individuálně všech prostředků, kterými vládneme, abychom mu mohli srdečně popřát vše nejlepší pokud možno osobně. S tichým doufáním, že naše upřímné dárky a blahopřání jej určitě aspoň pobaví a vyloudí na jeho tváři krásný usměv.
Ne každému se to z časoprostorových důvodů podařilo. Naštěstí máme fanklub, jehož vedení vymyslelo a vyrobilo pro Dana dárek a popřálo mu vše nejlepší i za nás za všechny.

Dan Dan
 
Našemu korunnímu princi předali zástupci FC v předvečer jeho narozenin po představení Monte Crista v zákulisí krásný meč s průvodním textem.
Meč

Na meči je vyryto:
 
DEUS LE VOLT ET IN CRUSE SALUS
ISTA DEI VOX EST
6
`
 

 


Meč

Pro dnešní společnost není ničím jiným, než historickou zbraní symbolizující středověkou krutost válek. Ale meč více než pouhá zbraň, byl především duše rytíře. Odznak cti a statečnosti. Rytíř jej získával při pasování a nezřídka byl děděn i několik generací. Za pořízení dobrého meče se běžně platila cena tří až pěti krav, což bylo celé jmění. Meč si tedy mohl dovolit jen opravdový rytíř urozené krve. Celá výbava rytíře, čítající kroužkovou zbroj, přilbu, meč, postroj a rytířského těžkého koně stála stádo třiceti krav.
 
Meč, cos získal, pane, je jednoapůlruční meč s prodlouženým jílcem (rukojětí). Používán byl hlavně těžkou jízdou, páteř středověké armády tvořící, neb rytířskými řády. Dlouhá čepel převahu nad protivníkem i ze sedla koně zajišťovala. V pevném postoji pak dvouruční úchop rychlost zbraně jen zvyšoval a silou úderu i silný pancíř protnouti dokázal. Záštita pak do tvaru dračích háčků jest utvořena tak, aby rytíř znalý boje „lanista“ (šermířský mistr) nepřítelovu čepel zachytiti mohl a vytrhnutím z úchopu jeho ukončit boj.
Pomni pane, že meč tento potřebuje péči stejně, jak dobrý kůň, či žena mladá. Potírati olejem všechny části, co z ocele jsou, bys měl. Nejvhodnější k tomu jest olej Konkor v spreji, neb lesk tvé zbraně znásobí. Toto opakuj po každém doteku s lidskou kůží. Klůckem promaštěným otírej zbraň každý večer, co dotýkati se ho budeš. Pokud snad již rez novou ozdobu na čepeli ti utvoří, nezoufej! Vše napraviti se dá. Pastu leštící Silichrom pořiď. Klůckem přelešti a rez tak odstraň. Však na jedno dbej, abys příliš netlačil v místech, kde meč zdoben jest. Výraznost symbolů klesla by, neb kontrastu jim dodává právě zašlost kovu.
 
DEUS LE VOLT ET IN CRUSE SALUS
Bůh tomu chce, v kříži je spása. – Heslo z křížových výprav. Vzniklo při vyhlášení první křížové výpravy dvacátého sedmého listopadu léta páně 1095 papežem Urbanem II.
 
ISTA DEI VOX EST
Hlas tento patří bohu. – Posvěcení meče. Znamenalo, že rytíř cokoli konal, konal ve jménu božím.
6
 
 

 – znakové jméno archanděla Ambriela, patrona a ochránce všech, kdož jsou zrozeni ve znamení Blíženců.
`
 
 – magický symbol Blíženců.
 

 – kříž rytířského řádu Templářů.
 

 
Text o meči napsal Marek Trojan, foto archív FC.
 
 
 
Zpět na úvodní stránku

© WebMaster