Ó, Monte Cristo

Zpívá Daniel Hůlka - hrabě Monte Cristo

 
Hra končí. Co na tom,
jak na tom právě jsem ?
Ztrestat podlost já si přál
Pocit křivdy mám však dál
Zrazen od šelem
velkým mstitelem
právem jsem se stal
V hlavě jeden cíl
Ćím jsem vlastně žil ?
Mstou. A s ní jen
Přízní míjen
 
Ó, Monte Cristo, jak dny plynou
dvě lásky tvé stih dvojí pád
Tu pozdní ztratils vlastní vinou
tu velkou v boji s lidskou špínou
 
Ó, Monte Cristo, cíl tvých poutí
už ztratil zář, co míval dřív
Tvé pravdy, právo, vše se hroutí
a srdce pusté jako prázdný šíf
 
Krev tvých nepřátel
ať přijme zem
máš to, co jsi chtěl
Jsi vítězem
Kain ať padne
Ztrestals je a dost
Tak dýchej snáz
Proč ta pochybnost ?
A v zádech mráz
Štěstí žádné
 
Ó, Monte Cristo, snad až nyní
z bludů se blížíš k prozření
že nekonel jsi dobrodiní
stín v duši ničím nezastíníš
 
Proč Edmond Dantes už tu není?
Kdoví, kde kotví jeho prám
Nač jsou ti statky, moc a jmění
bez trocha lásky když jsi zůstal sám.
 
 
Zpět na úvodní stránku

© Webmaster