Edmond Dantes - vězeň

Zpívá Daniel Hůlka - Edmond Dantes.

 
Už sedm měsíců a pro mne věčnost celou
zde hořce rozmlouvám s tou hluchoněmou celou
a vůbec nevím, jak a kde jsem se tu vzal
a čisté jméno mé proč potřísnil teď kal...
Ach, kdyby někdo řek: jdi vrah!
A zde je důkaz - tvoje vlastní dýka!
Kdo na druhého ruku vztáh´,
ten ať souzen je, ten ať za to pyká!
Já ale neproléval krev,
nikomu nezkřivil jsem vlas,
a přesto stih mě lidský hněv
pro pouhý dopis, pouhý vzkaz.
Já svého otce ctil jsem jen
a s Mercedes chtěl v mořích plout!
A přesto byl jsem odsouzen,
aniž se vůbec konal soud.
Proč máš, lásko,
slzy v tvářích,
proč smát nemůžem se dál?  
 

Zpět na úvodní stránku

© Webmaster