Jekyll & Hyde - synopse

1. dějství

Prolog

Nejdříve zní zvuky nadpozemských hlasů, které se jakoby se vyrácely nahoru do mlhy v ovzduší zlověstné předtuchy. Do jejich znění je slyšet hlas Dr. Jekylla:
 
In each of us there are two natures.
If this primitive duality of man - good and evil - can be housed in separate
identities, life will be relieved of all that is unbearable.
It is the curse of mankind...that these polar twins should be constantly struggeling....
 
Hovoří o dualitě clověka a o zápase, který v něm probíhá mezi jeho v základě dobrou stránkou a špatnou přirozeností.
Vstupuje John Utterson, advokát středních let, a obrací se na posluchače. Dr. Jekyll, jeho přítel a klient, se pustil do hledání elementů dobra a zla existujících v každé osobnosti.
 

Scéna 1

Dr. Jekyll a Sir Danvers jsou kolem roku 1885 v Londýně v nemocničním sále pro dušeně choré, jak z hrůzného snu. Polooblečená těla jsou připoutána k dřevěným podložkám na jedné straně oddělené sklem. Lékaři, Sestry, Ošetřovatelé a Návštěvníci se pohybují na druhé straně skla. Dr. Henry Jekyll, Utterson a Sir Danvers se shlížejí na Starého Muže, který je připoután k posteli. Jekyll vysvětluje, že má téměř dokončen recept, který mu pomůže dát dohromady mysl a emoce Starého Muže. Jekyll slibuje Starému Muži, který je jeho vlastní otec, že bude hledat cestu, aby mu mohl pomoci.(LOST IN THE DARKNESS).
Políbí otce na čelo a odchází do londýnské noci. Kráčejíc zpívá o trýzni, kterou cítí kvůli slibu danému otci a namáhavému zápasu při hledání řešení (I NEED TO KNOW).

Scéna 2

Dav zahrnující Žebráky, Podomní obchodníky, Přístavní dělníci, Lodníky, Dámy, Gentlemany a Trhovce se shromažďuje před cihlovou zdí. Zpívají o fasádě (FACADE), kterou každý předvádí světu zatímco skrývá své soukromí, včetně sebe.

Scéna 3

Jak se dav rozptýlí, zeď zmizí aby odkryla operační sál na klinice. Utterson pozoruje z okraje sálu jak Simon Stride dojednává setkání výboru vedení St. Jude's Hospital. Protože Jekyll čeká, Sride uvádí ostatní přicházející členy: Sir Danvers, předseda představenstva, Biskup z Basingstoke, ctihodný Arthur Proops, Lord Savage, Lady Beaconsfieldová a generál Lord Glossop. Jekyll představuje svůj návrh otestovat převratný recept, který vytvořil, aby rozdělil dvě povahy člověka. Jekyll vysvětluje svou teorii: že v každém člověku jsou dvě osobnosti, jedna dobrá a druhá špatná, které spolu neustále bojují; napadá ho, že je možné oddělit tyto dvě zapasící osobnosti a izolovat funkční, dobrou složku od dysfunkční špatné složky. Říká výboru, že objevil kombinaci drog, která může isolovat tyto dvě osobnosti a nabízí testování svého léku na pacientech nemocnice. Když členové výboru vyjádří své pochybnosti a hlasují proti jeho experimentu, Jekyll rozhněvaně naléhá, aby mu výbor udělil příslib. (JEKYLL'S PLEA - Jekyllova obhajoba.)
Po odchodu výboru, Jekyll říká Uttersonovi, že jeho členové jsou hlupáci a pokrytci, a uvažuje, jak bude své experimenty provozovat; Utterson mu říká, že může se svou prací pokračovat, když v ni věří. (PURSUE THE TRUTH).

Scéna 4

Na honosné zásnubní párty Dr. Jekylla a Emmy, dcery sira Danverse, dámy a pánové diskutují o obsurditě Jekyllových teorií a diví se proč zapálený vědec opozdil na svou slavnost, kde je čestným hostem. Lady Beaconsfieldová také varuje sira Danverse, aby Emmu za Jekylla neprovdával. Simon Stride se ptá Emmy, jestli ještě nechce zvážit svou svatbu s Jekyllem; Emma mu odpovídá, že není slabá žena a že doufá, že se vezmou (EMMA'S REASONS). Jekyll vchází když dva mužští hosté lamentují, že velmi žádoucí Emma pomýšlí na sňatek. Jekyll se omlouvá siru Danversovi za zpoždění a s Uttersonem diskutuje o předchozím setkání. Když jsou spolu Emma a Jekyll o samotě, říká jí, že ho znepokojuje, že jeho životní výzkum a experimentování by ji učinily nešťastnou. Emma ho ujisťuje, že ho miluje a bere ho takoveho, jaký je, a prosí, aby ji zapojil do svého světa (TAKE ME AS I AM). Vchází Emmin otec a Utterson. Jekyll odchází s Uttersonem a sir Danvers se zmiňuje, že se ho také dotklo Jekyllovo chování. Když Emma protestuje, připouští, že má problémy (LETTING GO).

Scéna 5

Ve velmi drsném sousedství londýnského East Endu se prochází rusovlasá prostitutka Nellie před svým podnikem Červená Krysa. Bojácný Utterson a Jekyll přecházejí ulice této zjizvené části Londýna. Jekyll chce jít dovnitř a plísní Uttersona, že mu nechce dopřát pořádnou staromládeneckou jízdu. Když vejdou do Červené Krysy, muži uvnitř křičí a hlučí při večerním představení. Na závěr se objeví na vrcholu schodistě Lucy, prostitutka a herečka, v provokativních červených šatech, což způsobí. že povykující mužští okamžitě ztichnou. Lucy předvede mužům provokující a zábavné číslo (BRING ON THE MEN). Po této písni se Lucy začne proplétat mezi klientelou. Jde k Jekyllovi zatimco Nellie, předchozí prostitutka, ponouká Uttersona venku. Jekyll a Lucy jsou vtaženi ke všem ostatním do té míry, že slibuje každému velké přátelství. Znovu se objeví Utterson a Jekyll uznává, že musí jít s ním. Než odejde, dá Lucy svou vizitku a vyzve ji, aby ho navštívila, kdyby cokoliv potřebovala. Spider (Pavouk), gangster, který vlastní klub, přistoupí k Lucy a udeří ji do tváře, že nezlákala gentlemana, aby udělal dostatečnou útratu.

Scéna 6

Jekyll a Utterson došli před Jekyllův dům. Jekyll pozoruhodně v mnohem lepší náladě, tajuplně říká Uttersonovi, že už konečně má dobrovolníka na testování své směsi. Unavený Utterson přeje Jekyllovi dobrou noc. Jekyll, sám v pozdním večeru, stojí před žhnoucím krbem, upřeně hledí do velkého zrcadla nad krbovou římsou a zpívá "To je ta chvíle" , na kterou čekal (THIS IS THE MOMENT). Bude svým vlastním pacientem! Během jeho zpěvu mizí zeď jeho pracovny a odkrývá laboratoř. Laboratoř je přeplněna stoly plnými zkumavek, elixírů a všemi druhy vědeckého náčiní. Napíše záznam do deníku, kde popisuje své činnosti a vypije elixír. Čeká jaká se s ním stane změna, ale nic se neděje dokud jej nezachvátí prudká bolest. Pokouší se pokračovat v zapisování všech svých reakcí, ale jeho tělo je opět sevřeno bolestí. Vrávorá místností, jeho tělo se mění: je teď shrbený a jeho hlas je zvířecky skřípavý. Jak se probíjí změnami, které se s ním dějí, pokračuje marně v pokusech zaznamenávat co se děje. Je již příliš pozdě: Jekyll byl transformován v Edwarda Hyda, který se šíleně směje z nabyté svobody (TRANSFORMATION).

Scena 7

Hyde se nyní v ulicích Londýna závratně raduje z pocitu "Žití" (ALIVE) a z vlastnictví nezdolné síly a špatnosti. Spatří Lucy a začne ji sledovat tmavou uličkou, když dělá svůj okruh a vyhlíží zákazníky. Dohoní ji a nejprve se k ní jemně lísá, takže Lucy si myslí, že je potenciální klient. Jeho doteky se stávají postupně stále násilničtější, až nakonec Lucy donutí vysmeknout se a utéct pryč.

Scéna 8

O několik týdnů později Emmu a Uttersona vyprovází z Jekyllova domu jeho sluha Poole. Emma si dělá starosti ačkoliv jí Poole říká, že Jekyll se na ni ustavičně vyptává. Ví, že je pohlcen svou prací ale bojí se, že se zhroutí vyčerpáním. Utterson slibuje, že s Poolem promluví. Po Emmině odchodu Poole připouští, že se Jekyll chová nevyzpytatelně. Nevidí Jekylla celý týden ale jenom mu nechává jídlo u dveří laboratoře. Také říká Uttersonovi, že z laboratoře slýchá hlas nějakého jiného muže stejně jako něčí srdcervoucí výkřiky.
Právě tehdy se objeví Jekyll. Neoholený, vyčerpaný, ale citově rozrušený, a davá instrukce Poolovi, aby zašel do lékárny pro nějaké chemikálie, které nutně potřebuje. Utterson nechce věřit, jak se jeho přítel změnil. Zapřísáhá Henryho, aby polevil s bádáním nebo z něho zbude jen jeho práce a nic víc (HIS WORK AND NOTHING MORE).
Mezitím se Emma a její otec Danvers přou, zda je rozumný Emmin sňatek s mužem, který, jak se zdá, se řítí do stále hlubší propasti. Emma opět říká otci, že chápe, že Jekyllova práce je důležitá.
Utterson odchází, když Poole vchází do Jekyllovy pracovny a oznamuje, že nějaká mladá žena přišla s jeho vizitkou. Jekyll si uvědomí, že je to Lucy a řekne Poolovi, aby ji poslal dovnitř. Lucy mu připomíná jeho slib, že jí pomůže. Ukazuje mu modřiny na zádech a na ramenou. Když Jekyll ošetřuje její zranění, zmíní se Lucy, že jí je způsobil Edward Hyde. Říká Jekyllovi, že on je první gentleman, který s ní zachází hezky a jak je mu vděčna za jeho sympatie a něžnost (SYMPATHY, TENDERNESS) . Když Jekyll dokončí ošetřování, Lucy mu poděkuje polibkem. Opustí Jekyllův dům a sní o tom, jak snadné je milovat někoho jako on (SOMEONE LIKE YOU), jen kdyby Jekyll mohl milovat někoho jako je ona.

Scéna 9

Nellie vyvádí biskupa z Basingstoke ven ze svého ošumělého domku nedaleko Červené Krysy. Biskup platí Nellie za její hojné služby. Pak Nellie odpočívá doma. Biskup potká Hyda, který se objevil před ním držíc vycházkovou hůl s tvrdou vyřezávanou hlavicí. Hyde se biskupovi vysmívá, nakonec ho nazve pokrytcem a rozbije mu hlavu hlavicí hole. Škodolibě pokračuje v úderech, vychutnává si zabíjení a opět si libuje ve svobodě a síle Žití (ALIVE - Reprise).


 

2. Dějství

Scéna 1

Obyvatelé Londýna klevetí o příšerné vraždě chudého starého biskupa (MURDER, MURDER). Když Glossop a Savage odcházejí z biskupova pohřbu, Hyde se k nim přiblíží. Zlomí vaz generálu Glosopovi, zatímco Savage se dá na útěk. Zatímco následující den Londýn má další brutální vraždu k probírání, Jekyll platí Bissetoví za více chemikálií. Je mrzutý, unavený a velmi tajnůstkářský vůči vlídnému lékárníkovi. Později Lady Beaconsfieldová, Proops and Savage jsou před velmi nóbl "Mayfair Club". Hyde se jim ze stínu vysmívá. Lord Savage nevědouc, kdo to je, hrozí vetřelci. Hyde vyjde ze tmy a probodne Proopse. Ten smrtelně raněn, padá na zem před vyděšenou Lady Beaconsfieldovou a Savagea. Hyde napadne lady a sebere jí kabelku. Strhne vzácné drahokamy z jejího hrdla, podá je žebrákovi a pak ji uškrtí. Lord Savage se dává na útěk.
Následně sir Denvers potkává roztřeseného lorda Savage na nádraží. Savage si uvědomuje, že je další na seznamu nepřátel zloducha Hyda. Rozhoduje se opustit místo a spěchat do Skotska. Sotvaže mu Denvers řekne adieu, Hyde se objeví za oblakem páry a sápe se jeho nezdravě tlustém krku.
V londýnských novinách a společnosti se hovoří jen o hrůzných vraždách.

Scéna 2

Emma vchází do temné místnosti, která je Jekyllovou laboratoří. Čte si jeho deník, když ji překvapí zvuk klíče v zámku. Jekyll vchází a okamžitě je v její přítomnosti ostražitý. Emma ho úpěnlivě prosí, aby si vzpomněl, jak se kdysi ztráceli v milostném objetí (ONCE UPON A DREAM), když vstupovali na toto vědecké putování společně. Jekyll uznává, že ji miluje a prosí ji, aby ho neopouštěla. Emma slibuje, "Když me potřebuješ, víš, kde budu". ("When you need me, if you need me, you know where I'll be"). Odchází a Jekyll dělá zaznamy do svého deníku. Ztrácí kontrolu nad přeměnami a obává se riskuje smrt. Na dveře klepe Utterson. Jekyll schovává směs a zavírá svůj deník. Odemyká dveře a Utterson vchází s dotazem na dopis, ve kterém mu Jekyll napsal, že ustanovuje Edwarda Hyda svým jediným dědicem. Ačkoliv je dosud znepokojen, slibuje Utterson uposlechnout jeho přání a doručit nějaké chemikálie od Bisseta. Opět sám, Jekyll přemýšlí jaké zášlehy šílenství se ho pokoušejí překvapit. (WHAT STREAK OF MADNESS). Jak se dívá do zrcadla, jeho obraz se mění v obraz Lucy a Emmy. Omdlí.
Obrazy obou žen připomínají jejich city k Jekyllovi a hojnost lásky a soucitu, který našly v jeho očích (IN HIS EYES).

Scéna 3

Lucy je sama v Červené Kryse. Jekyll se objeví ve změti stínů. Lucy je potěšena, že ho vidí. Ale ze stínů vykročí Hyde. Říká jí, že na chvilku odejde a hrozí ji, kdyby nečekala, až se vrátí. Proti její vůli Lucy jeho hlas vábí. Mazlí se s ní, Lucy si všímá chladu jeho doteků a podivuje se nebezpečné hře (DANGEROUS GAME), kterou hraje s bláznem.

Scéna 4

V laboratoři pozdě večer Hyde klesl do křesla. Připouští myšlenku, že Jekyll se již nikdy nevrátí.
Utterson zkusmo zaklepe a pak vstoupí nezamčenými dveřmi a vyhlíží Henryho. Pověřen osobně obstarat vzácné substance pro svého přítele, rozsvítí světlo a zděsí se, když vidí Jekyllův deník u Hydových nohou a laboratoř v totálním nepořádku. Požaduje, aby mohl vidět svého přítele. Hyde se pochichtává a souhlasí. Vypije elixír a před Uttersonovými zraky se transformuje do vyčerpaného Jekylla. Jekyll prosí svého přítele, aby mu pomohl, neboť mu nezbývá mnoho času. Žádá Uttersona, aby dal Lucy peníze a poprosil ji, ať opustí město. Utterson odejde a Jekyll přísahá, že najde roztok, který ho zbaví Hyda. Začíná míchat směs a trápí ho (ANGST), že neví, jestli navždy nepřijde o rozum . (THE WAY BACK).

Scéna 5

Utterson a Lucy jsou v jejím pokoji v Červené Kryse. Doručil jí Jekyllův dopis a peníze, které mu pro ni dal. Utterson odchází a Lucy sní o novém životě (A NEW LIFE). Leží na posteli se zavřenýma očima, když Hyde vystoupí ze stínů a světla ztlumené lampy. Čte dopis, kterým se s ní loučí Jekyll. Lucy, současně jím přitahována i vyděšena, slibuje, že ho neopustí. Hyde ji opakovaně bodá, zatímco zpívá o přesladkých rysech jejího obličeje (SYMPATHY, TENDERNESS Reprise). Projede jím třesavka a je z něj Henry Jekyll, který stojí nad Lucyiným bezduchým zakrváceným tělem.

Scéna 6

K Jekyllově devastované laboratoři se žene bouře. Jekyll vstupuje a hledí do zrcadla. Zápasí se svým špatným JÁ (THE CONFRONTATION), kdy Hyde se zařekne, že v něm bude žít navždy. Jekyll mrští kádinkou a roztříští zrcadlo. Náhle je tma. Hořký pach směsi prostupuje vzduch.

Scéna 7

Kompany zpívá "FACADE - Reprise", Utterson vypráví.
Jekyll věděl, cesta zpět k záchraně bude zrádná a nespolehlivá. ("Yet back from the dead he came, to the sound of wedding bells"). Před kostelem se objevují hosté na svatbě Henryho Jekylla a Emmy Carew (THE WEDDING). Sir Danvers vede svou dceru vzhůru chrámovou lodí, kde čeká Jekyll. Duchovní zahajuje obřad. Jekyll se neočekávaně zdvojí v bolestech a objeví se Hyde. Stride, svatebčan, zkouší předběhnout šíleného ženicha, ale Hyde je rychlejší a popadne ho za krk (zlomí mu krk?). Pak popadne Emmu a vleče ji za oltář. Emma volá Henryho a věří, že jí neublíží, protože je uvnitř zlého Hyda. Hyde ji svírá. Po dlouhé chvíli Jekyll získá dost kontroly, aby ji propustil, a prosí Uttersona, aby ho zabil. Utterson drží čepel na Jekyllově srdci, ale nedokáže bodnout svého přítele. Náhle se Jekyll vrhne vpřed na jeho šavli.
Emma kolébá ztýraného muže. Zatímco tiše pláče, Jekyll umírá v jejím náručí.


Přeloženo ze synopse na www.jekyll-hyde.com (oficiální stránky původního muzikálu)

Zpět na úvodní stránku