Excalibur - děj muzikálu

Prvními obyvateli světa v muzikálu Excalibur jsou kouzelník Merlin a kouzelnice Morgana. S lidmi, kteří se rodí do právě stvořeného světa, se pak objevují nejen první slova, jež dávají jména jejich jednání (dobro, zlo, miluj, rozděl, panuj...), ale i odvěká otázka dějin: "Jsou lidé dobří nebo zlí?"
 
Merlin touží po šťastném lidstvu. K uskutečnění jeho snu má lidem pomoci slavný meč Excalibur, který dává "králi nad králi" neobyčejnou moc k prosazení dobra mezi lidmi. Jízlivá a zlomyslná Morgana ale lidstvu nevěří. Tvrdí, že zlo v něm je silnější.
 
Ukazuje se, že právem. Merlinovi první pokus moc nevyšel. Král Uther, kterému svěřil Excalibur, zatoužil po žene svého soka, krále Cornwella - po královně Igrain. Konflikt už nemůže skončit smírem. Merlin se rozzlobí artozhodne, že z hříšného spojení se zrodí nový, už skutečně spravedlivý král: Artuš. Bude vychován jako pacholek a až přijde jeho čas, vytáhne slavný meč Excalibur z kamene, do nějž ho sám Merlin svými kouzly zaťal. Artuš se pak konečně stane tím pravým "králem nad králi".
 
Vše se děje podle Merlinových plánů. Při korunovaci se objeví Artušova vysněná žena - krásná Ginevra. Vyzná Artušovi lásku, ten si ji vezme a učiní královnou. Dočasně poražená Morgana čeká na svou příležitost. Nový král Artuš shromáždil kolem kulatého stolu svou družinu rytířů. Mezi nimi je i Lancelot. Také jeho okouzlí krása Ginevry. Morgana zaseje do rytířské družiny pomluvu, rytíř Vortinger ji vysloví a probudí tak zlo k životu. Artuš jako král nemůže sám hájit v souboji čest své dosud nevinné Ginevry. Vyzve tedy rytíře, aby jej v souboji zastoupili. Nikdo z nich ale nevěří v Ginevřinu čest, teprve v poslední chvíli se objeví Lancelot a Vortingera porazí. Už ale nmůže zbavit Artuše pochyb, proto chce raději opustit hrad Kamelot. Morgana využije Artušovy slabosti, vydává se za Ginevru a miluje se s ním. Artuš se tak stává otcem jejího syna Mordreda. Dojatá Ginevra se loučí s Lancelotem. Oba podlehnou silnému citu a Artuše zradí. Artuš milence i sebe zabije.
 
Zatímco Merlin podlehl skepsi, Morgana září. Má události v rukou - porodila příštího krále Mordreda. Svět se pod jejím vlivem v lehké žánru kabaretu rychle řítí k záhubě. Lstivě přemlouvá Merlina, aby vrátil čas. Jsme znovu u přistižených milenců, Ginevry a Lancelota. Artuš tentokrát ovládne svůj hněv, pošle Ginevru do kláštera a Lancelota do vyhnanství. Artušova touha po spravedlivém světě však zemřela, zklamaný král zatne Excalibur do skály a oddává se svému smutku. Země pustne. Rytíři, kteří chtějí probudit Artuše k životu, se vydávají hledat svatý grál. Jeden po druhém zahynou. Zemi ovládá Mordred. Podporován Morganou čeká na příležitost, aby se definitivně zmocnil meče a koruny. Merlin utápí skepsi v alkoholu.
 
Artuš u lože umírající Ginevry nachází znovu svůj klid. Přichází rozhodující zápas: setkání se zrůdným Mordredem probudí v Artušovi starou sílu. Objevuje se Lancelot, aby se postavil po bok svému králi. V souboji s Mordredem umírá. Mordred vyzývá na souboj Artuše. V posledním boji se usmrtí navzájem.
 
Zlo bylo poraženo, ale vítěz zaplatil životem. Báj je však laskavá - učinila Artuše nesmrtelným. Merlin opuští jeviště s maličkou Morganou - dítětem. Až vyroste, budou znovu a znovu řešit svůj spor o lidstvo a o dějiny...
 

 
Zpět na úvodní stránku
WebMaster ©2003 All rights reserved