Bídníci - scénosled

I. DÍL

PROLOG: 1815, DIGNE
Jean Valjean, propuštěný na podmínku po 19-ti letech ve skupině trestanců, spoutaných řetězem, zjišťuje, že žlutá propustka, kterou musí podle zákona předkládat, ho odsuzuje k tomu být vyvrhelem. Pouze zbožný biskup z Digne s ním jedná vlídně a Valjean, roztrpčen lety strádání, odplácí biskupovi krádeží stříbrných příborů. Valjean, chycen a přiveden zpět policií, je udiven, když biskup klame policii, aby ho zachránil, a pak mu navíc dá dva cenné svícny. Valjean se rozhoduje začít nový život.
(Prolog – Valjean, Javert, Sbor. Valjean – Valjean, sbor)
 
1823, MONTREUIL – SUR – MER
Uplynulo osm let a Valjean se přestal hlásit, zničil propustku a tím porušil uloženou podmínku, změnil své jméno na Monsieur Madeleine, během let se vzmohl a stal se majitelem továrny i starostou města. Fantine, jedna z jeho dělnic, zatajila, že má nemanželské dítě. Když to ostatní ženy odhalí, žádají její propuštění. Předák, jehož pokusy o navázání známosti odmítla, ji vyhodí.
(Když je u konce den - Sbor,Valjean. Fantine Knížka snů - Fantine)
 
Zoufalá z toho, že nemá na zaplacení léků pro svou dcerku, kterou dala na vychování do rodiny hostinského Thénardiera v Montfermeuil, prodává Fantine nejdříve památeční medailonek, pak své vlasy a nakonec se sama stává ženou na prodej. Zcela zaskočena novým řemeslem se dostává do potyčky s agresivním zákazníkem a má být za to vzata Javertem, který zde nastoupil jako nový policejní šéf, do vězení, když přichází „starosta“ a žádá, aby byla zubožená žena místo toho přijata do nemocnice.
 
(Krásný holky – Fantine, Valjean, Javert, Sbor)
 
Starosta pak zachraňuje nešťastníka Fauchelevanta, jenž téměř umírá pod koly vozu, když se jeho kůň splašil. Všudypřítomný Javert se rozvzpomíná na mimořádnou sílu trestance č. 35602, Jeana Valjeana, porušitele podmínky, kterého po léta pronásledoval a jenž byl, jak tvrdí, právě znovu chycen a čeká jej v sousedním městě soud.
 
(Převržený vůz – Valjean, Javert, Sbor)
 
Valjean se nemůže smířit s tím, že by měl jít místo něho do vězení nevinný muž a doznává soudu, že právě on vězněm č. 35602.
 
(Kdo jsem já? - Valjean)
 
V nemocnici slibuje Valjean umírající Fantině, že najde její dceru Cosettu a postará se o ni. Javert přichází, aby ho uvěznil, ale Valjean uniká.
 
(Fantinina smrt – Valjean, Fantine, Javert)
 
1823, MONTFERMEUIL
Malá Cosette byla 5 let ubytována u manželů Thénardierových, majitelů hostince. Ti malé děvčátko týrali, využívali ji jako služku, zatímco svoji vlastní dcerku Eponine hýčkali, a to především za peníze Fantiny.
 
(Zámek v oblacích – Malá Cosette, Hlava mazaná – Thénardier, Thánardierová, Sbor)
 
Valjean nachází Cosette, jak jde po tmě pro vodu. Zaplatí Thénardierovým, aby od nich získal Cosettu a odchází s ní do Paříže. Javert však je pořád na jeho stopě…
(Proradný obchod – Valjean, Ténardier, Thénardierová, Cosette)
 
1832, PARIS
O devět let později jsou ve městě velké nepokoje na podporu oblíbeného vůdce lidu, generála Lamarquea, jediného muže ve vládě, jenž projevuje skutečné porozumění pro chudé a ocitá se na pokraji smrti. Dareba Gavroche, míchaje se mezi děvky a žebráky hlavního města, je ve svém živlu.
(Chcem bejt! – žebráci – Gavroche a Sbor)
 
Mezi pouličními tlupami a gangy vyniká jeden, vedený Thénardierem a jeho ženou. Tato tlupa napadne Jeana Valjeana s Cosettou, ze které se stala mladá slečna. Ti jsou ale zachráněni příchodem pařížského policejního inspektora Javerta. Valjeanovi se podaří uprchnout dříve, než ho Javert pozná. Dcera Thénardierových, Eponine, jež tajně miluje studenta Maria, se uvolí najít mu Cosette, která je předmětem jeho zájmu.
(Přepadení –Valjean, Cosette, Enjolras, Eponine, Marius, Thénardierovi, Javert, Sbor , Tam ve hvězdách – Javert, Malí lidé – Gavroche, Eponine, Marius)
 
Na politické schůzi v malé kavárně se skupina idealistických studentů připravuje na revoluci, která podle jejich přesvědčení vypukne po úmrtí generála Lamarquea. Když Gavroche přináší novinu o generálově smrti, vycházejí studenti, vedeni Enjolrasem ven do ulic, aby podnítili lidovou vzpouru. Jenom Marius myslí v té chvíli na záhadnou Cosette.
(Noc či den – Enjolras, Marius, Gavroche, Sbor, Slyš tu píseň zástupů – Enjolras, Marius, Gavroche, Sbor)
 
Cosette se trápí myšlenkami na Maria, do něhož se i ona zamilovala. Valjean si uvědomuje, že se jeho „dcera“ rychle mění, odmítá však říci jí cokoliv o její minulosti. Eponine potlačí své vlastní city a smutně přivádí Maria ke Cosettě a zabraňuje pak i pokusu tlupy svého otce vyloupit Valjeanův dům. Valjean, přesvědčen, že kolem jeho domu slídil Javert, se rozhodne, že musí s Cosettou utéci ze země.
(Život můj – Cosette, Valjean, Marius, Eponine. Už Vás dávno znám – Cosette, Marius, Eponine. Přepadení Rue Plumet – Thénardier, Eponine, Cosette, Marius, Valjean, Sbor )
 
Na prahu revoluce se dívají studenti a Javert na situaci ze svých rozdílných hledisek; Cosette a Marius se rozcházejí v zoufalství, že se už nikdy nesetkají; Eponine truchlí nad ztrátou Maria a Valjean pomýšlí na bezpečí v emigraci. Thénardierovi počítají s tím, že vytěží maximum z chaosu, který nastane.
(Příští den! – všichni soli, Sbor)
 

II. DÍL


Studenti se chystají postavit barikádu. Marius nechce, aby se Eponine zúčastnila povstání a posílá jí s dopisem ke Cosettě, kterou střeží Valjean v Rue Plumet. Eponine dopis doručí, ale rozhodne se vrátit k Mariovi na barikádu.
(Barikády – Enjolras, Marius, Eponine, Valjean, Sbor. Samotářka - Eponine)
 
Barikáda je postavena a revolucionáři odmítají ultimatum vojska vzdát se. Gavroche odhalí Javerta jako zrádného špiona. Když se Eponine snaží vrátit k barikádě, je zasažena střelou a umírá Mariovi v náručí.
(Javert na barikádě – Enjolras, Marius, Javert, Gavroche, Sbor, Byl déšť a kytky můžou kvést – Eponine, Marius, Sbor)
 
Valjean, který si přečetl dopis, přinesený Eponinou, vyhledá Maria a připojí se jako dobrovolník k bojujícím. Má dokonce možnost zabít střeženého Javerta, ale daruje mu místo toho svobodu.
(První útok – Enjolras, Marius, Valjean, Javert, Sbor)
 
Studenti na barikádě se ukládají k spánku a v tichu noci prosí Valjean Boha, aby chránil Maria při útoku, jenž patrně nastane.
(Pij se mnou – Enjolras, Marius, Valjean, Sbor, Otče náš - Valjean)
 
Následujícího dne ubývá střeliva, Gavroche chce další náboje přinést ze zásob padlých vojáků před barikádou, ale je při tom zastřelen.Při následujícím útoku jsou všichni vzbouřenci zabiti a s nimi i jejich vůdce Enjolras.Raněný Marius je v bezvědomí a Valjean jej zachraňuje útěkem do městských kanálů. (Druhý útok – Enjolras, Marius, Valjean, Sbor, Smrt Gavroche – Gavroche, Enjolras, Poslední zteč – Enjolras, Marius, Sbor)
 
Aniž by věděl, že byl sledován Thénardierem, okrádajícím oběti povstání, proklestí si Valjean s Mariem na ramenou konečně cestu ke světlu. Jen aby se ještě jednou osudově setkal tváří v tvář se zde čekajícím Javertem. Prosí ho o čas, aby mohl mladého muže dopravit do nemocnice. (V světě psím – kanály – Thénardier, (Valjean a Marius))
 
Javert se rozhodne Valjeana propustit a otřesen ve svých tvrdých celoživotních zásadách spravedlnosti Valjeanovým milosrdenstvím, páchá sebevraždu, vrhá se do rozvodněných proudů řeky Seiny.
(Javertova sebevražda – Javert, Valjean, (Marius))
 
Pařížské ženy se vyrovnávají s neúspěšným povstáním a jeho oběťmi.
(Carousell – Sbor dámy)
 
Aniž je mu známa totožnost jeho zachránce, zotavuje se Marius v Cosettině péči, zmítán výčitkami a vzpomínkami na své padlé přátele na barikádě.Valjean dozná pravdu o své minulosti Mariovi a trvá na tom, že musí odejít, než se mladý pár vezme, aby neposkvrnil posvátnost a bezpečí jejich svazku.
(Prázdný stůl a židle prázdné - Marius, Marius a Cosette – Marius, Cosette, Valjean, Valjeanova zpověď – Valjean, Marius)
 
Při svatbě Maria a Cosetty se Thénardierovi pokoušejí Maria vydírat. Thénardier tvrdí, že Cosettin „otec“ je vrahem, a jako důkaz předkládá prsten, který ukradl zavražděnému v kanále v noci, když padla barikáda. Je to Mariův vlastní prsten a Marius si uvědomuje, že to byl právě Valjean, který mu zachránil život.
(Svatba – Marius, Cosette, Thénardier, Thénardierová, Sbor)
 
Marius a Cosetta vyhledají Valjeana a Cosetta se poprvé dozvídá o své vlastní minulosti. Valjean umírá a připojuje se k duším Fantiny, Eponiny a všech těch, kteří zemřeli na barikádách.
(Epilog – Valjean, Cosette, Marius, Finale – Valjean, Cosette, Marius, Fantine, Eponine, Enjolras, Gavroche a Sbor)
 

 
Zpět na úvodní stránku
WebMaster ©2004 All rights reserved